منطقه صنعتی شهریار از بزگترین مناطق صنعتی استان تهران میباشد منطقه شهریار شامل مناطق زاد صنعتی مانند شهرک های صنعتی همجون زیبادشت صفادشت و سیمین دشت و .. میباشد که بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری میباشد و دارای 2 جاده اصلی جاده کهنز و جاده رباط کریم میباشد گروه املاک صنعتی سوله سالها سابقه خرید و فروش کارگاه و کارخانه را در این مطقه دارد لذا بهترین پیشنهادات را ما داریم 02156417929

6,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

6,500,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

400,000,000تومان42,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 1350
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

400,000,000تومان42,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 1350
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 2000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 2000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 2000
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 2000

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

45,000,000,000تومان
اجاره سوله باکاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شیمیایی

سوله : 1050
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

45,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1050
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

250,000,000تومان35,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

250,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

150,000,000تومان30,000,000تومان
انبار در 60 متری شور آباد به فروش میرسد

سوله : 500
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

150,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

21,000,000,000تومان
خرید کارگاه و سالن صنعتی در منطقه صنعتی شهریار

سوله : 600
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

21,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

40,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 2400
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

40,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2400
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

80,000,000تومان17,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

80,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

200,000,000تومان10,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 300
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

200,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 300
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

55,000,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 600
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

55,000,000,000تومان

زمین : 17000
سوله : 600
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

10,500,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 220
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

10,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 220
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

150,000,000تومان40,000,000تومان
اجاره سوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی چرمشهر

سوله : 1000
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

150,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1000

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

120,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 300
اداری : 300
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

120,000,000,000تومان

زمین : 100000
سوله : 300
اداری : 300

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

18,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 600
اداری : 100
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

18,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 600
اداری : 100

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹