مقايسه آگهی ها

منطقه صنعتی شهریار از بزگترین مناطق صنعتی استان تهران میباشد منطقه شهریار شامل مناطق زاد صنعتی مانند شهرک های صنعتی همجون زیبادشت صفادشت و سیمین دشت و .. میباشد که بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری میباشد و دارای 2 جاده اصلی جاده کهنز و جاده رباط کریم میباشد گروه املاک صنعتی سوله سالها سابقه خرید و فروش کارگاه و کارخانه را در این مطقه دارد لذا بهترین پیشنهادات را ما داریم 02156417929

2,000,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

2,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

60,000,000,000تومان
فروش فوری زمین های صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله
60,000,000,000تومان

زمین : 50000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

3,250,000,000تومان

زمین : 650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

700,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

750,000,000تومان
فروش سالن سوله یا انبار صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 2400
سوله : 240
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

750,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 240
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 570
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

342,000,000تومان

زمین : 570
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

160,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

600,000,000تومان
فروش انبار و کارگاه با شرایط عالی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 850
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 850

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

25,000,000,000تومان
فروش فوری سالن سوله و کارگاه در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

25,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 1800
سوله : 260
اداری : 63
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

3,600,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 260
اداری : 63

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

5,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله
5,000,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

896,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 1120
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

896,000,000تومان

زمین : 1120
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس