مقايسه آگهی ها

3,000,000,000تومان
سوله اجاره و خرید سوله جاده مخصوص کرج 66661330-021

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

زمین : 1600
سوله : 600
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

3,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 600
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

زمین : 500
سوله : 340
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

900,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 340
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

زمین : 950
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

6,500,000,000تومان

زمین : 950
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

1,200,000,000تومان
فروش کارگاه ،200 متری در شهرک صنعتی چیچک لو 56417929-021

زمین : 600
سوله : 330
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

1,200,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 330
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

2,000,000,000تومان
فروش سوله،3200 متر،شهرک صنعتی بیجین ری

زمین : 850
سوله : 282
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

2,000,000,000تومان

زمین : 850
سوله : 282
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

20,000,000تومان3,500,000تومان
فروش کارگاه ،200 متری در شهرک صنعتی چیچک لو 56417929-021

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

20,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 250
سوله : 250
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

زمین : 2450
سوله : 1000
اداری : 144
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

4,900,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1000
اداری : 144

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

1,600,000,000تومان
فروش کارگاه،1000 متر در قلعه حسن خان (شهر قدس)

زمین : 1000
سوله : 260
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸

1,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 260
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس