مقايسه آگهی ها

50,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره کارخانه بهداشتی در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 60

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 60

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 600
سوله : 270
اداری : 50

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

20,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 600
سوله : 270
اداری : 50

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1100
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

400,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره ۴۵۰ متر سالن با خط تولید فعال بسته بندی مواد غذایی در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 26000
سوله : 450
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 26000
سوله : 450
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

20,000,000,000تومان

سوله : 400
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله ۲۵۰ متری در مناطق صنعتی شهریار

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 60

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 60

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 20000
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

10,000,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس