مقايسه آگهی ها

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 360
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 360

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان
رهن اجاره سوله ۱۵۰۰ متری شهریار ۵۶۴۱۷۹۲۹-۰۲۱

زمین : 2500
سوله : 1500
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1500
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 560
سوله : 360
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 560
سوله : 360
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,900,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 216
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 170
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,750,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 170

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 30
سوله : 30
تجاری

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

350,000,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

تجاری

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

30,000,000تومان8تومان

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 450
سوله : 360
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

60,000,000تومان8تومان

زمین : 450
سوله : 360
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل