مقايسه آگهی ها

زمین : 600
سوله : 270
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 270
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,350,000,000تومان

زمین : 1821
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3252
صنعتی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,900,000,000تومان

زمین : 3252

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1163
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 1163
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 3300
اداری : 40
تجاری

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

16,000,000,000تومان

زمین : 3300
اداری : 40

تجاری

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

2,000,000,000تومان
فروش زمین چهاردیواری

زمین : 3000
تجاری

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 3000

تجاری

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 100
فلزی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 50
فلزی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

650,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 50

فلزی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس