مقايسه آگهی ها

زمین : 1200
سوله : 400
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

2,400,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 400
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

2,400,000,000تومان
فروش کارخانه ریخته گری در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 1200
سوله : 400
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

2,400,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 400
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

زمین : 2500
سوله : 500
اداری : 500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

6,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 500
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 600
سوله : 270
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

1,800,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 270
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

1,350,000,000تومان

زمین : 1821
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

زمین : 1163
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

2,100,000,000تومان

زمین : 1163
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

زمین : 3252
صنعتی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

1,900,000,000تومان

زمین : 3252

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

زمین : 3300
اداری : 40
تجاری

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

16,000,000,000تومان

زمین : 3300
اداری : 40

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

2,000,000,000تومان
فروش زمین چهاردیواری

زمین : 3000
تجاری

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

2,000,000,000تومان

زمین : 3000

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس