مقايسه آگهی ها

800,000,000تومان
خرید انبار کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی رضوانیه/املاک صنعتی سوله

زمین : 500
سوله : 320
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

800,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 320
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,000,000,000تومان
شرایط ویژه واستثنایی فروش کارخانه در منطقه صنعتی رضوانیه- اتوبان قزوین/املاک صنعتی سوله
5,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1200
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,000,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی  جهت انبار در منطقه صنعتی رضوانیه/املاک صنعتی سوله

زمین : 1600
سوله : 1200
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1200
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

25,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله صنعتی زیر قیمت در منطقه صنعتی رضوانیه/املاک صنعتی سوله

زمین : 14000
سوله : 3000
اداری : 220
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 3000
اداری : 220

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,000,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی رضوانیه/املاک صنعتی سوله

زمین : 5430
سوله : 1200
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 5430
سوله : 1200
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل