مقايسه آگهی ها

منطقه صنعتی قلعه حسن خان (شهرقدس) منطقه صنعتی  _ قلعه حسنخان  در فاصله کیلومتر 19 جاده قدیم کرج یا بزرگراه فتح واقع کردیده است

و از خیابان های صنعتی بنام صنعت شکل گرفته که از صنعت یک تا صنعت 6 میباشد. قلعه حسن بدلیل دسترسی خوب خود از بهترین اماکن صنعتی بشمار میاید .در جنوب شهر قلعه حسنخان منطقه صنعتی دیگری بنام شهرک صنعتی زاگرس قرار گرفته است

گروه املاک صنعتی سوله بهترین پیشنهاد را برای خرید سوله و اجاره کارگاه دارد 02166661330

135,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 85
سوله : 85
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

135,000,000تومان

زمین : 85
سوله : 85

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

420,000,000تومان
فروش و واگذاری کارگاه و کارخانه در قلعه حسن خان/املاک صنعتی سوله

زمین : 56
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

420,000,000تومان

زمین : 56
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

100,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 85
سوله : 85
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

100,000,000تومان

زمین : 85
سوله : 85

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

450,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 500
سوله : 210
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

450,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 210

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

1,100,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 900
سوله : 250
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

1,100,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 250
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

2,800,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

2,800,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

زمین : 370
سوله : 276
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

900,000,000تومان

زمین : 370
سوله : 276
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

2,500,000,000تومان
خرید و فروش سالن سوله و انبار صنعتی در قلعه حسن خان/املاک صنعتی سوله

زمین : 800
سوله : 300
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

2,500,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 300
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

32,000,000,000تومان
خرید و فروش انبار و کارگاه صنعتی زیر قیمت در قلعه حسن خان/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

32,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

زمین : 3260
سوله : 1100
اداری : 255
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

19,560,000,000تومان

زمین : 3260
سوله : 1100
اداری : 255

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 550
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

7,500,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1000
اداری : 550

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

116,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 744
سوله : 350
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

116,000,000تومان

زمین : 744
سوله : 350
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس