مقايسه آگهی ها

زمین : 500
سوله : 170
اداری : 56
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 170
اداری : 56

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

20,000,000تومان6,000,000تومان
رهن اجاره۲۰۰ متر سوله در شهر قدس۰۲۱۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

20,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

100,000,000تومان7,000,000تومان
رهن اجاره سوله ۲۰۰ متری در شهر قدس

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 526
سوله : 270
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

80,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 526
سوله : 270
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 360
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 360
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

500,000,000تومان85,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 5300
اداری : 700
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

500,000,000تومان85,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 5300
اداری : 700

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 900
سوله : 450
اداری : 90
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 900
سوله : 450
اداری : 90

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

100,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره انبار و کارگاه تولیدی با تمام امکانات در قلعه حسن خان/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 420
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 420
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل