منطقه صنعتی گرمدره در جاده تهران به کرج واقع شده است . منطقه گرمدره شامل مناطق صنعتی مناسبی برای تولیدکنندگان میباشد این منطقه در سالهای اخیر از رشد بالایی برخوردار بوده و بهترین موقعیت برای 2 استان تهران و البرز ایجاد نموده است گروه املاک صنعتی سوله سالها در منطقه صنعتی گرمدره فعالیت داشته و در بانک اطلاعات املاک خود بهترین پیشنهاد ها را برای تولید کنندگان دارد

کارشناسان ما اماده پاسخگویی میباشند 02166661330

16,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 10000
سوله : 5800
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

16,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 5800
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

1,000,000,000تومان70,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی در ماهدشت

زمین : 7000
سوله : 1800
اداری : 300
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

1,000,000,000تومان70,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 1800
اداری : 300

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

7,200,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مواد غذایی در منطقه خیر اباد ورامین

زمین : 512
سوله : 300
اداری : 157
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

7,200,000,000تومان

زمین : 512
سوله : 300
اداری : 157

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

12,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 6000
سوله : 4500
اداری : 500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

12,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 4500
اداری : 500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

2,850,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

2,850,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

6,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 2740
سوله : 2200
اداری : 300
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

6,000,000,000تومان

زمین : 2740
سوله : 2200
اداری : 300

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

25,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 1200
سوله : 6000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

25,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 6000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

50,000,000تومان6,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 1820
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1820
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

30,000,000تومان2,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 60
سوله : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

30,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 6000
سوله : 4000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زمین : 6000
سوله : 4000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

150,000,000تومان30,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1282
سوله : 540
اداری : 170
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

150,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1282
سوله : 540
اداری : 170

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶