مقايسه آگهی ها

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

34,000,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان
۹۰۰ متر اجاره سوله در گرمدره ۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 900
سوله : 300
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 300
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1650
سوله : 1000
اداری : 60
صنعتی

نام مشاور : کامران هرسیوند

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 1650
سوله : 1000
اداری : 60

صنعتی

نام مشاور : کامران هرسیوند

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1500
سوله : 100
اداری : 25
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

20,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 100
اداری : 25

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

30,000,000,000تومان
خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 600
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

18,000,000,000تومان
خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 100
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

18,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 100
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

1,700,000,000تومان
خرید زمین های صنعتی جهت انبار در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله
1,700,000,000تومان

زمین : 1041

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

2,550,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در بهترین منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله
2,550,000,000تومان

زمین : 850
سوله : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل