10,000,000,000تومان
اجاره سوله باکاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شیمیایی

سوله : 400
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

10,000,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 400
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

30,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 2160
اداری : 70
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

30,000,000,000تومان

زمین : 12200
سوله : 2160
اداری : 70

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

7,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

سوله : 275
اداری : 125
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

7,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 275
اداری : 125

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

4,300,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 360
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

4,300,000,000تومان

زمین : 2670
سوله : 360
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱