3,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله کوچک در منطقه صنعتی کهریزک

سوله : 300
اداری : 32
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

3,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 32

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

300,000,000تومان175,000,000تومان
خرید کارخانه با خط تولید تمام اتوماتیک نورد در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 3500
اداری : 400
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

300,000,000تومان175,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 3500
اداری : 400

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

13,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 500
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

13,000,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

2,850,000,000تومان
خرید سالن و سوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

2,850,000,000تومان

زمین : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

22,000,000,000تومان
اجاره کارگاه با برق بالا در محدوده شهرک صنعتی گلگون

سوله : 2000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

22,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

7,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 450
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

7,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

23,000,000,000تومان
انبار در 60 متری شور آباد به فروش میرسد

سوله : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

23,000,000,000تومان

زمین : 4530
سوله : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

10,000,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 420
اداری : 50
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

10,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 420
اداری : 50

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

3,200,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز بسته بندی کره حیوانی در شهرستان کردکوی

سوله : 600
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

3,200,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 600
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

40,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 440
اداری : 24
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

40,000,000,000تومان

زمین : 960
سوله : 440
اداری : 24

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

4,500,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 220
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

4,500,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 220
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

400,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 220
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

400,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 220
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

60,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره کارخانه با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی مامونیه

سوله : 240
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

60,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 240
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

92,120,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

92,120,000,000تومان

زمین : 18424

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

11,000,000,000تومان
اجاره کارگاه با برق بالا در محدوده شهرک صنعتی گلگون

سوله : 200
اداری : 60
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

11,000,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 200
اداری : 60

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

90,000,000,000تومان
قیمت زمین با مجوز غذایی در شهرک صنعتی مامونیه

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

90,000,000,000تومان

زمین : 18424

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸