مقايسه آگهی ها

50,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره کارخانه کوه سفید قم

زمین : 508
سوله : 230
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 508
سوله : 230

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

50,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره سوله کوه سفید قم

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

50,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 508
سوله : 230
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

900,000,000تومان

زمین : 508
سوله : 230

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

20,000,000تومان5,500,000تومان
اجاره سوله ۲۳۰ متر کوه سفید قم

زمین : 600
سوله : 430
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

20,000,000تومان5,500,000تومان

زمین : 600
سوله : 430

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

20,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره سوله ۶۰۰ متر کوه سفید قم

زمین : 600
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

20,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 600

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

20,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره ۲۲۰متر سوله در کوه سفید قم .املا ک صنعتی سوله

زمین : 350
سوله : 220
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

20,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 350
سوله : 220
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

7,500,000,000تومان
فروش سوله با متراژ ۲۰۰۰ متر کوه سفید قم

زمین : 2500
سوله : 2000
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

7,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 2000
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس