مقايسه آگهی ها

60 متری شورآباد،  جاده قم از مناطق صنعتی در جنوب تهران میباشد، که عمدتا محل احداث انبار و فعالیت های فلزی کارخانه است. 60 متری شوراباد همجوار با منطقه احمداباد و نزدیک به کهریزک میباشد. منطقه جاده قدیم قم از مناطق مهم صنعتی در کشور میباشد دارای شهرک های صنعتی و همینطور مناطق صنعتی متعدد میباشد خرید و فروش کارگاه در شوراباد خرید و فروش کارگاه در انبار کالا انبار محصول کارخانه و کارگاه های متعدد با کاربری های متعدد میباشد خرید سالن و سوله اجاره سوله با کاربری های متفاوت در این منطقه میباشد تلفن تماس با کارشناسان ما 02156228009.

پیشنهاد می کنیم آگهی های ثبت شده در این شهرک های صنعتی را نیز مشاهده کنید:

 

 

زمین : 25000
سوله : 13650
اداری : 240
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

80,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 13650
اداری : 240

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 20
صنعتی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

100,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

زمین : 2800
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

2,100,000,000تومان

زمین : 2800
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

100,000,000,000تومان
کارگاه سوله یا انبار صنعتی در 60 متری شوراباد

زمین : 40000
سوله : 8030
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

100,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 8030
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

30,000,000,000تومان
واگذاری کارخانه، شهرک صنعتی ایوانکی 36470289-021

زمین : 10000
سوله : 2400
اداری : 480
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

30,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2400
اداری : 480

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

4,500,000,000تومان
خرید کارخانه فروش کارخانه در 60 متری شوراباد

زمین : 7500
سوله : 2000
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

4,500,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2000
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

زمین : 370
سوله : 280
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

800,000,000تومان

زمین : 370
سوله : 280
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

زمین : 4400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

11,000,000,000تومان

زمین : 4400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

3,500,000,000تومان
کرایه کارگاه صنعتی شهرک عباس آباد-املاک سوله

زمین : 500
سوله : 500
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

3,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

15,000,000,000تومان
انبار در 60 متری شور آباد به فروش میرسد

زمین : 4500
سوله : 2600
اداری : 70

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

15,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2600
اداری : 70

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

75,000,000,003تومان

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

زمین : 30000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

42,000,000,000تومان

زمین : 30000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس