مقايسه آگهی ها

22,200,000,000تومان
فروش انبار در منطقه شوراباد جاده قم

زمین : 6940
سوله : 720
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

22,200,000,000تومان

زمین : 6940
سوله : 720
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان
فروش کارخانه بهترین نقطه در جاده قدیم کرج(65 متری فتح)/املاک صنعتی سوله

زمین : 7500
سوله : 2000
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2000
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

60,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 30000
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

18,000,000,000تومان

زمین : 30000
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

30,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله ۵۰۰ متری در منطقه صنعتی ۶۰ متری شورآباد

زمین : 1750
سوله : 500

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

30,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1750
سوله : 500

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1750
سوله : 500

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

4,550,000,000تومان

زمین : 1750
سوله : 500

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

700,000,000تومان
خرید سالن انبار و سوله درمنطقه صنعتی شوراباد-املاک سوله

زمین : 336
سوله : 168
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 336
سوله : 168

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

11,200,000,000تومان
خرید انبار و سالن منطقه صنعتی شورآباد-املاک سوله

زمین : 8000
سوله : 700
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

11,200,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 700

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

7,200,000,000تومان
خرید انبار سالن و سوله درمنطقه صنعتی شورآباد-املاک سوله

زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

7,200,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس