مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان40,000,000تومان
اجاره کارخانه با خط تولید شوینده و شامپو در آزادگان

زمین : 4500
سوله : 1000
اداری : 200
ارایشی بهداشتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1000
اداری : 200

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 270
سوله : 270
تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

200,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270

تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60
ارایشی بهداشتی, شیمیایی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

100,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60

ارایشی بهداشتی, شیمیایی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

50,000,000تومان5,000,000تومان
50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 450
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

20,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره ۱۰۰۰ متر سوله در اتوبان آزادگان/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

20,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 30
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

630,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره انبار کالا و دپو محصولات در بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

10,000,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در بهترین منطقه صنعتی بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله
10,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل