مقايسه آگهی ها

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60
ارایشی بهداشتی

نام مشاور : alirezakarimii

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60

ارایشی بهداشتی

نام مشاور : alirezakarimii

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 450
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 450
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

20,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره ۱۰۰۰ متر سوله در اتوبان آزادگان/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

20,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 30
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

630,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

50,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره انبار کالا و دپو محصولات در بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

10,000,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در بهترین منطقه صنعتی بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله
10,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

1,000,000,000تومان
خرید زیر قیمت انبار سالن و سوله در بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله

زمین : 245
سوله : 190
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 245
سوله : 190
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

6,500,000,000تومان
خرید سوله و زمین صنعتی با بهترین شرایط در بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله

زمین : 2600
سوله : 1400
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

6,500,000,000تومان

زمین : 2600
سوله : 1400
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل