این بزرگراه کمربندی تهران میباشد که مسیر تردد کامیون ها و وسایط نقلیه سنگین میباشد. این بزرگراه از شهرک راه اهن در غرب تهران اغاز گردیده و تا سراه افسریه در شرق تهران ادامه میابد .در بزرگراه ازادگان مناطق صنعتی از جمله خیابان عرفان قرار دارد. اتوبان های خلیج فارس .ساوه و تهران کرج از این بزرگراه خروجی و ورودی دارند.

گروه کارشناسان این بزرگراه اماده پاسخگویی به سوالات شما 02166661330

60,000,000تومان22,000,000تومان
blank

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

60,000,000تومان22,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

22,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

سوله : 800
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

22,000,000,000تومان

زمین : 3140
سوله : 800
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

10,000,000تومان6,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه 60 متری شورآباد

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

10,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

40,000,000تومان1,500,000تومان
blank

سوله : 30
اداری : 30
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

40,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 30
سوله : 30
اداری : 30

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

2,800,000,000تومان
خرید سالن 1680 متر در شهرک صنعتی شکوهیه

سوله : 110
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

2,800,000,000تومان

زمین : 62/5
سوله : 110

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

80,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره زمین و سالن صنعتی در خیابان عرفان اتوبان آزادگان
80,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

50,000,000تومان6,000,000تومان
blank

سوله : 500
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 500
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

4,600,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در بزرگراه ازادگان

سوله : 320
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

4,600,000,000تومان

زمین : 915
سوله : 320
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

7,800,000,000تومان
فروش انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در بزرگراه ازادگان
7,800,000,000تومان

زمین : 5200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

50,000,000تومان5,000,000تومان
blank

سوله : 450
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 450
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

24,000,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در خیابان فدائیان اسلام

سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

24,000,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

350,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 450
اداری : 40
صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

350,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 450
اداری : 40

صنایع چوب

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

330,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار درقلعه نو چمن کهریزک

سوله : 410
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

330,000,000تومان

زمین : 410
سوله : 410
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

36,400,000,000تومان
اجاره کارخانه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1400
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

36,400,000,000تومان

زمین : 2600
سوله : 1400
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

50,000,000تومان13,000,000تومان
اجاره زمین چهار دیواری برای مشاغل نیازمند به محوطه اتوبان آزادگان
50,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 3500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

100,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سالن مناسب بسته بندی در محدوده شهرقدس

سوله : 500
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 6300
سوله : 500

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶