مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره کارگاه جاده دماوند سه راه تهرانپارس ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 2700
سوله : 480

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 480

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

400,000,000تومان21,000,000تومان
۱۵۰۰۰ هزارمتر زمین در تهرانپارس، اجاره داده میشود/ گروه املاک سوله
400,000,000تومان21,000,000تومان

زمین : 15000
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 800
سوله : 800
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

100,000,000تومان26,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 800
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

150,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره ۵۵۰ متر سالن سرپوشیده جهت چاپخانه در خیابان تهران نو/املاک صنعتی سوله
150,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 550

تجاری

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 800
اداری : 200
تجاری

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 800
اداری : 200

تجاری

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

23,000,000,000تومان
خرید و فروش سالن سوله یا انبار صنعتی در خیابان اتحاد/املاک صنعتی سوله

زمین : 4500
سوله : 3200
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

23,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 3200
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 3000
سوله : 400
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 400
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

8,000,000,000تومان
اتحاد جاده دماوند خرید و فروش سالن و سوله صنعتی /املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل