مقايسه آگهی ها

حسن اباد فشاپویه محله ای در 35 کیلومتر جنوب تهران و در جاده قدیم تهران قرار گرفته است.حسن اباد فشاپویه دارای قدمت بالا یوده و پذیرای بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه نیز میباشد .شهرک صنعتی شمس اباد در منطقه حسن اباد فشاپویه واقع گردیده است .این محله در تلاقی اتوبان  و جاده قدیم قم قرار گرفته است.

شعبه دوم گروه املاک سوله در این منطقه واقع گردیده است 02156227676

 

2,500,000,000تومان
سالن و سوله فروشی در حسن اباد فشافویه/املاک سوله

زمین : 460
سوله : 180
اداری : 46
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

2,500,000,000تومان

زمین : 460
سوله : 180
اداری : 46

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

2,275,000,000تومان
کارخانه و سوله صنعتی فروشی در حسن اباد فشافویه/املاک سوله

زمین : 6500
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

2,275,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

15,000,000تومان1,200,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 150
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

15,000,000تومان1,200,000تومان

زمین : 200
سوله : 150
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

زمین : 80000
سوله : 17000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

زمین : 80000
سوله : 17000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

10,000,000تومان1,500,000تومان
کرایه بی نظیر سالن و سوله صنعتی در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 120
سوله : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

10,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 120
سوله : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

50,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله وکارگاه در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 20000
سوله : 1320
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1320
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

50,000,000تومان8,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 2200
سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

40,000,000تومان4,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

40,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

50,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره و واگذاری کارگاه و کارخانه صنعتی در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

6,000,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 4000
سوله : 350
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

6,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 350
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

زمین : 870000
سوله : 6000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

زمین : 870000
سوله : 6000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

1,400,000,000تومان
خرید زمین فروش زمین در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 200000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

1,400,000,000تومان

زمین : 200000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس