مقايسه آگهی ها

300,000,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

400,000,000تومان1,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه با امکانات در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 30000
سوله : 1300
اداری : 957
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

400,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 1300
اداری : 957

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

270,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه و کارخانه در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله
270,000,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000تومان800,000تومان
رهن و اجاره موارد اکازیون در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 150
سوله : 150
اداری : 10
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000تومان800,000تومان

زمین : 150
سوله : 150
اداری : 10

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

10,000,000تومان1,500,000تومان
اجاره و واگذاری کارگاه و کارخانه صنعتی در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 250
اداری : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

10,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 3000
سوله : 250
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 5000
سوله : 830
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 5000
سوله : 830

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

270,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و املاک صنعتی در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله
270,000,000تومان

زمین : 9000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

20,000,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت کارخانه در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله
20,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 6500

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل