مقايسه آگهی ها

220,000,000تومان
فروش اکازیون واقعی کارگاه و کارخانه در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله
220,000,000تومان

زمین : 28
سوله : 28

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

40,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله
40,000,000تومان

زمین : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

12,000,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 40000
سوله : 6500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

12,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 6500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

250,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

250,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 650
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

250,000,000تومان

زمین : 48
سوله : 48

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,500,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله
2,500,000,000تومان

زمین : 25000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,500,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله
1,500,000,000تومان

زمین : 60000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,500,000,000تومان
فروش اکازیون واقعی کارگاه و کارخانه در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله
2,500,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 650
سوله : 210
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

240,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 210
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس