حسن اباد فشاپویه محله ای در 35 کیلومتر جنوب تهران و در جاده قدیم تهران قرار گرفته است.حسن اباد فشاپویه دارای قدمت بالا یوده و پذیرای بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه نیز میباشد .شهرک صنعتی شمس اباد در منطقه حسن اباد فشاپویه واقع گردیده است .این محله در تلاقی اتوبان  و جاده قدیم قم قرار گرفته است.

شعبه دوم گروه املاک سوله در این منطقه واقع گردیده است 02156227676

 

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 172
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

15,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 172

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

200,000,000تومان50,000,000تومان
شهرک صنعتی شمس آباد املاک صنعتی شمس آباد

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 50
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

200,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 50

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

زمین : 7600
سوله : 1400
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

22,000,000,000تومان

زمین : 7600
سوله : 1400
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

11,000,000,000تومان
فروش واحد دامپروری درمنطقه حسن آباد

زمین : 8860
سوله : 4000
اداری : 150

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

11,000,000,000تومان

زمین : 8860
سوله : 4000
اداری : 150

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

زمین : 4500
سوله : 2000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

16,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

زمین : 6500
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

3,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

75,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

5,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

24,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

1,300,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2000
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 2600
سوله : 2000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

11,000,000,000تومان

زمین : 2600
سوله : 2000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 33000
سوله : 13000
اداری : 500
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

75,000,000,000تومان

زمین : 33000
سوله : 13000
اداری : 500

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

زمین : 30000
سوله : 20000
اداری : 3000
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

34,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 20000
اداری : 3000

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

50,000,000تومان5,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

زمین : 600
سوله : 400
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

800,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 400
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

2,500,000,000تومان
سالن و سوله فروشی در حسن اباد فشافویه/املاک سوله

زمین : 460
سوله : 180
اداری : 46
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

2,500,000,000تومان

زمین : 460
سوله : 180
اداری : 46

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲