مقايسه آگهی ها

100,000,000تومان10,000,000تومان
فروش گلخانه، 16300 متر، تهران ساوه 66661330-021

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

1,425,000,000تومان
فروش زمین،2500 متر شهرک صنعتی جنت آباد
1,425,000,000تومان

زمین : 2030

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

1,250,000,000تومان
قیمت سوله با کاربری فلز منطقه صنعتی رباط کریم- املاک سوله

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

1,250,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

40,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره ۶۰۰ متر سوله در جاده رباط کریم بر جاده اصلی

زمین : 2000
سوله : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

40,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

360,000,000تومان
خرید و فروش انبار و کارگاه تخلیه در جاده رباط کریم/املاک صنعتی سوله

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

360,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 120
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

زمین : 650
سوله : 400
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

800,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 400
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

1,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 120
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

11,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 120
داروسازی دارویی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲

4,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 120

داروسازی دارویی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس