مقايسه آگهی ها

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 120

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,250,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 120

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 650
سوله : 400
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

800,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 400
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 120
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 120

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

60,000,000تومان8,000,000تومان
رهن اجاره سالن۷۰۰متری دررباط کریم۵۶۴۱۷۹۲۹-۰۲۱

زمین : 7000
سوله : 700
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

60,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 700
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 113
اداری : 113
تجاری

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 113
اداری : 113

تجاری

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 120
داروسازی, دارویی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 120

داروسازی, دارویی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

1,000,000,000تومان
خرید سوله و زمین صنعتی با بهترین شرایط در جاده رباط کریم/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل