مقايسه آگهی ها

جـاده رباط کریم از جاده های مهم شهرستان اسلامشهر میباشد.حد فاصل شهریار تا ادران و ریاط این جاده مملو از مناطق صنعتی پراکنده میباشد و محله هایی از جمله منجیل اباد و اسد اباد در ان قرار دارو و شهرک صنعتی سیمین دشت نیز در جاده رباط کریم  واقع گردیده است. اجاره و رهن انبار سالن و سوله رباط کریم از تخصص کارشناسان گروه املاک صنعتی سوله میباشد 02156417929

 

7,000,000,000تومان
خرید و فروش سالن سوله یا انبار صنعتی در جاده رباط کریم/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1300
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

7,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1300
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

1,825,000,000تومان
فروش سوله صنعتی در شهرک صنعتی لوشان

زمین : 2030
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

1,825,000,000تومان

زمین : 2030

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

100,000,000تومان10,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

900,000,000تومان
فروش سوله 230 متری در شهرک صنعتی در صفا دشت

زمین : 400
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

900,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

25,000,000,000تومان
فروش کارخانجات صنعتی شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 25000
سوله : 2500
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

25,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 2500
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

زمین : 1000
سوله : 630
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

2,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 630
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 120
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

11,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

800,000,000تومان
فروش سالن سوله یا انبار صنعتی در جاده رباط کریم/املاک صنعتی سوله

زمین : 600
سوله : 400
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

800,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 400
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹

30,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه صنعتی زیر قیمت در جاده رباط کریم/گروه املاک صنعتی سوله
30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

6,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در جاده رباط کریم/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

6,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

40,000,000,000تومان

زمین : 40000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

13,500,000,000تومان
فروش زمین در جاده رباط کریم در بهترین نقطه وویژه/املاک صنعتی سوله
13,500,000,000تومان

زمین : 54000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس