مقايسه آگهی ها

37,500,000,000تومان
فروش کارخانه ،26000 متر خیابان رباط ماشین

زمین : 26000
سوله : 1400
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

37,500,000,000تومان

زمین : 26000
سوله : 1400
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

3,700,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

150,000,000تومان
کارخانه برنجکوبی و یک قطعه شالیزار و منزل مسکونی شهر رشت
150,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

زمین : 2225
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

1,550,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

1,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه تولیدی در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

1,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه صنعتی در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

10,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

1,000,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله
1,000,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5700
سوله : 2600
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

10,000,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 2600
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس