مقايسه آگهی ها

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2225
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

1,550,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150
برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,700,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه تولیدی در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه صنعتی در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,000,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله
1,000,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5700
سوله : 2600
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 2600
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

4,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5800
سوله : 2000
اداری : 230
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 5800
سوله : 2000
اداری : 230

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

12,000,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس