خیابان رباط ماشین (اتوبان قزوین) این خیابان یکی از خیابان های صنعتی در شمال اتوبان کرج به قزویم و در مجاورت دهکده صنعتی هلیجرد و جنوب شهرک صنعتی بهارستان کرج واقع گردیده است .

تعدادی کارگاه و کارخانه موجود در این خیابان با ابعاد و قیمت های مناسب جهت مصارف صنعتی موجود میباشد / کارگاه های جنوب این خیابان 2 کله بوده و ویو بسیار زیبایی به شمال اتوبان دارد.

5,600,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در خیابان قزوین سه راه آذری
5,600,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

4,400,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 800
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

4,400,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 800
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

3,700,000,000تومان
blank

سوله : 800
اداری : 150
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

3,700,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

سوله : 3000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

12,000,000,000تومان
blank

سوله : 3000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

12,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

4,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

سوله : 2000
اداری : 230
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

4,000,000,000تومان

زمین : 5800
سوله : 2000
اداری : 230

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

سوله : 2600
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

10,000,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 2600
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

5,000,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله
5,000,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

1,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه تولیدی در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

1,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

150,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در خیابان قزوین سه راه آذری
150,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

22,000,000,000تومان
فروش۲۰۰۰ متر سوله در منطقه صنعتی رباط ماشین اتوبان تهران کرج

سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

22,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

62,500,000,000تومان
فروش زمین 11000متری در شهرک صنعتی بستان آباد

سوله : 1400
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

62,500,000,000تومان

زمین : 26000
سوله : 1400
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

1,500,000,000تومان
blank
1,500,000,000تومان

زمین : 96000
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶