مقايسه آگهی ها

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

13,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 200000
کشاورزی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

50,000,000,000تومان

زمین : 200000

کشاورزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 900
سوله : 900
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

30,000,000تومان9,500,000تومان

زمین : 900
سوله : 900

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 8500
سوله : 3300
اداری : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

13,600,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 3300
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 800
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

10,000تومان

زمین : 10000
سوله : 800
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 4400
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,600,000,000تومان

زمین : 4400

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 370
سوله : 280
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

800,000,000تومان

زمین : 370
سوله : 280
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 7500
سوله : 2000
اداری : 170
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2000
اداری : 170

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 7000
سوله : 300
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,700,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 300
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل