مقايسه آگهی ها

50,000,000تومان5,000,000تومان
رهن واجاره زمین چهاردیواری ۶۰ متری شورآباد-املاک سوله

زمین : 2770
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2770
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2503
سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2503
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره سوله ۶۰۰ متری سوله نوساز شهر ری

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 20

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 20

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

13,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 200000
کشاورزی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

50,000,000,000تومان

زمین : 200000

کشاورزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 8500
سوله : 3300
اداری : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

13,600,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 3300
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 800
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

10,000تومان

زمین : 10000
سوله : 800
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 4400
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

6,600,000,000تومان

زمین : 4400

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 370
سوله : 280
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

800,000,000تومان

زمین : 370
سوله : 280
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل