مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

زمین : 310
سوله : 252
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 310
سوله : 252
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

زمین : 1000
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

650,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

2,070,000,000تومان
فروش سالن و سوله صنعتی زیر قیمت در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله

زمین : 460
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

2,070,000,000تومان

زمین : 460
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

1,500,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت انبار در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله
1,500,000,000تومان

زمین : 2999

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

زمین : 6500
سوله : 1100
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

9,500,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1100
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

2,500,000,000تومان
فروش موارد اکازیون انبار و کارگاه در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله

زمین : 1500
سوله : 550
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

2,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 550
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

150,000,000تومان

زمین : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

زمین : 3000
سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

3,750,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس