مقايسه آگهی ها

20,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره کارگاه ۶۰۰ متری در منطقه صنعتی زاویه

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 20

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

20,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 20

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 3000
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

280,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 736
سوله : 424
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 736
سوله : 424
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 14000
سوله : 1000
اداری : 110
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

2,400,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 1000
اداری : 110

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

950,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,900,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

900,000,000تومان
خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در منطقه صنعتی زاویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

900,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,400,000,000تومان
خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در منطقه صنعتی زاویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 14000
سوله : 1000
اداری : 110
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,400,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 1000
اداری : 110

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه و انبار تولیدی در منطقه صنعتی زاویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 1200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 1200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل