مقايسه آگهی ها

900,000,000تومان
خرید زمین در 60 متری شور آباد

زمین : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

900,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

2,400,000,000تومان
خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در منطقه صنعتی زاویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 14000
سوله : 1000
اداری : 110
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

2,400,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 1000
اداری : 110

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

900,000,000تومان
خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در منطقه صنعتی زاویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

900,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

950,000,000تومان
واگذاری کارخانه، شهرک صنعتی ایوانکی 36470289-021

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

950,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 14000
سوله : 1000
اداری : 110
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

2,400,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 1000
اداری : 110

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 6300
سوله : 2200
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

5,000,000,000تومان

زمین : 6300
سوله : 2200
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

سوله : 960
اداری : 80
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

3,500,000,000تومان

سوله : 960
اداری : 80

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

20,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره کارگاه ۶۰۰ متری در منطقه صنعتی زاویه

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 20

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

20,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 20

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

1,900,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس