مقايسه آگهی ها

200,000,000تومان90,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در احمداباد مستوفی/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 28000
سوله : 7500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

200,000,000تومان90,000,000تومان

زمین : 28000
سوله : 7500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

50,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در احمداباد مستوفی/املاک صنعتی سوله

زمین : 4300
سوله : 35
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

50,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 4300
سوله : 35

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

2,500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 16000
سوله : 1500
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

2,500,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 1500
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

20,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 4500
سوله : 900
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

20,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 900
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

50,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

50,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

750,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در منطقه شهریار/املاک صنعتی سوله
750,000,000تومان

زمین : 1375

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

900,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 370
سوله : 276
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

900,000,000تومان

زمین : 370
سوله : 276
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

6,000,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 4300
سوله : 1000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

6,000,000,000تومان

زمین : 4300
سوله : 1000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین : 1100
سوله : 400
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین : 1100
سوله : 400
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس