مقايسه آگهی ها

1,200,000,000تومان95,000,000تومان
اجاره انبار کارگاه و املاک صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 6000
سوله : 3000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,200,000,000تومان95,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 3000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

7,000,000,000تومان
شرایط فوق العاده استثنائی انبار کالا در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 1660
سوله : 800
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

7,000,000,000تومان

زمین : 1660
سوله : 800
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

750,000,000تومان
انبار و سالن جهت اجاره شرایط عالی در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 600
سوله : 500
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

750,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 500
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

900,000,000تومان
شرایط عالی و اکازیون ملک صنعتی در جاده مخصوص کرج_املاک سوله
900,000,000تومان

زمین : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 155
سوله : 150
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 155
سوله : 150
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 1000
سوله : 510
اداری : 185
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

5,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 510
اداری : 185

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 80
سوله : 80
تجاری

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

450,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در شهرک صنعتی هشتگرد/املاک صنعتی سوله

زمین : 200000
سوله : 5000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

450,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 200000
سوله : 5000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

ویژه
2,000,000,000تومان
انبار بسیار شیک معاوضه با اپارتمان یا خودرو شهرک صنعتی پایتخت

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷

2,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 900
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس