مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,400,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 7500
سوله : 2800
اداری : 1100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

40,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2800
اداری : 1100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 300
سوله : 180
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 300
سوله : 180
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

20,000,000,000تومان
رهن زمین با شرایط خیلی اکازیون و خاص در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 10000
سوله : 8000
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

20,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 8000
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

2,200,000,000تومان
سوله برای فروش با شرایط فوق عالی صنعتی درمخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 1000
سوله : 860
اداری : 4400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

2,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 860
اداری : 4400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 10000
سوله : 450
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 10000
سوله : 450
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,500,000,000تومان
ملک صنعتی اکازیون فول امکانات در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 503
سوله : 205
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,500,000,000تومان

زمین : 503
سوله : 205

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,300,000,000تومان
خرید و اجاره فوری فوق استثنایی سالن جاده مخصوص کرج/املاک سوله

زمین : 502
سوله : 206
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,300,000,000تومان

زمین : 502
سوله : 206
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس