مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 70
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 70

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

100,000,000تومان10,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 2450
سوله : 1100
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1100
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

زمین : 2200
سوله : 1500
اداری : 100
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

200,000,000تومان22,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1500
اداری : 100

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 50
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

3,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 50

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

12,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در قزوین 5000 متر 66661330-021

زمین : 76000
سوله : 1000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

12,000,000,000تومان

زمین : 76000
سوله : 1000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

300,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1200
سوله : 320
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

300,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 320
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

1,800,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 4500
سوله : 840
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

1,800,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 840
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

1,575,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه و کارخانه ابتدای حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 35
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

1,575,000,000تومان

زمین : 35
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

300,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

300,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید