مقايسه آگهی ها

زمین : 3200
شیمیایی

تاریخ ثبت : 23 ساعت قبل

1,088,000,000تومان

زمین : 3200

شیمیایی

تاریخ ثبت : 23 ساعت قبل

زمین : 3100
فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

775,000,000تومان

زمین : 3100

فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

250,000,000تومان50,000,000تومان
۷۰۰مترسوله اجاره جهت بیت کوین درشهر تبریز

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

250,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی درفاز۱ شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 1960
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

340,000,000تومان

زمین : 1960

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1800
سوله : 900
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,600,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,000,000تومان

زمین : 3800

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل