اجاره سالن در تهران

در غالب مراسم عروسی مراسم ولیمه سالن اجتماعات و کنفرانس و اجتماعات  از اماکن و امفی تاتر و سالنهای عمومی استفاده میگردد و اجاره این اماکن در تهران به قیمت های بسیار مناسب توسط گروه املاک صنعتی سوله انجام میگیرد

خرید و فروش انواع سالنهای بهداشتی و دارویی و ارایشی بهداشتی در کلیه شهر ها مناطق استان تهران صورت میگیرد بهترین موارد اجاره فروش و خرید برای انبار کالا و نگهداری محصولات ارایشی بهداشتی و محصولات دارویی میباشد

87,000,000,000تومان
قیمت کارخانه کارگاه در شهرک صنعتی بردسیر

زمین : 470
سوله : 175
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

87,000,000,000تومان

زمین : 470
سوله : 175
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله نوساز در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

زمین : 2000
سوله : 860
اداری : 144
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 860
اداری : 144

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

10,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

10,000,000,000تومان

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

100,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سالن و سوله کوچک در اسفندآباد ملارد

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

100,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

9,500,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 930
سوله : 700
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

9,500,000,000تومان

زمین : 930
سوله : 700
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

3,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در منطقه احمدآباد مستوفی

زمین : 2079
سوله : 500
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

3,000,000,000تومان

زمین : 2079
سوله : 500
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

3,000,000,000تومان
اجاره 560 متر سالن صنعتی در انبارنفت

زمین : 500
سوله : 350
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

3,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 350
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

469,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 670
سوله : 250
اداری : 25
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

469,000,000تومان

زمین : 670
سوله : 250
اداری : 25

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

8,500,000,000تومان
خرید سالن بهداشتی 2060 متری در ملارد

زمین : 2060
سوله : 700
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

8,500,000,000تومان

زمین : 2060
سوله : 700
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

زمین : 1500
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

زمین : 1500
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

زمین : 2800
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

4,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

4,000,000,000تومان
اجاره ملک مناسب انبار در منطقه صنعتی آلوئک

زمین : 1600
سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

4,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

10,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 6000
سوله : 1200
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

10,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1200
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

زمین : 1000
تولیدی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

18,000,000,000تومان

زمین : 1000

تولیدی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

3,100,000,000تومان
فروش سوله در ماهدشت

زمین : 1595
سوله : 230 /280
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

3,100,000,000تومان

زمین : 1595
سوله : 230 /280
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲