مقايسه آگهی ها

1,000,000,000تومان350,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

1,000,000,000تومان350,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

6,000,000,000تومان
فروش سوله 220 متری جاده مخصوص

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

6,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

4,800,000,000تومان
شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 240
سوله : 240
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

4,800,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

20,000,000,000تومان
فروش سالن سوله و کارگاه در شهرک صنعتی عباس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 3300
سوله : 540
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

20,000,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 540
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

زمین : 2400
سوله : 450
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

14,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 450
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

8,500,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 2500
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

8,500,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 2500
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

30,000,000تومان8,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 6000
سوله : 800
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

30,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 800
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

20,000,000تومان1,400,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 120
سوله : 120
اداری : 10

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

20,000,000تومان1,400,000تومان

زمین : 120
سوله : 120
اداری : 10

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

زمین : 3350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

1,005,000,000تومان

زمین : 3350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید