مقايسه آگهی ها

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 150
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 150

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 50
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

5,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 50

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50
قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

1,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 50

قطعات بتونی و موزاییک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

زمین : 32
سوله : 32
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

210,000,000تومان

زمین : 32
سوله : 32

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

زمین : 23390
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

8,186,500,000تومان

زمین : 23390

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸

25,000,000تومان5,500,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷

50,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره فوری بهترین انبارها در شهرک صنعتی پایتخت علی آباد / املاک صنعتی سوله

زمین : 1125
سوله : 400
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 1125
سوله : 400
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

پلاستیک, داروسازی دارویی, دامداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس