مقايسه آگهی ها

زمین : 8500
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 380
سوله : 1200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 380
سوله : 1200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 903
سوله : 430
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 903
سوله : 430
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 420
سوله : 150
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,520,000,000تومان

زمین : 420
سوله : 150
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 24000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

16,300,000,000تومان

زمین : 24000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 7000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

14,000,000,000تومان

زمین : 7000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 1500
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

90,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 1500

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

30,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره ارزان ترین انبار در شهرک صنعتی پایتخت -علی اباد/گروه املاک سوله

زمین : 1500
سوله : 850
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

30,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 850
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

100,000,000تومان21,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل