مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,200,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

840,000,000تومان

زمین : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان27,000,000تومان
قیمت سوله فلزی شهرک صنعتی عبا س آباد-املاک سوله

زمین : 850
سوله : 420
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان27,000,000تومان

زمین : 850
سوله : 420
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 1600
سوله : 7600
اداری : 1
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

50,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 7600
اداری : 1

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 300
سوله : 280
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

550,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 280

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

6,000,000,000تومان
نحوه واگذاری سالن مواد غذایی شهرک صنعتی عباس آباد-املاک سوله

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

6,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 1800
سوله : 900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,600,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

10,000,000تومان3,500,000تومان
رهن واجاره سوله بهداشتی درجاده قدیم قم -تهران.املاک صنعتی سوله
10,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 200
سوله : 180

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس