مقايسه آگهی ها

60,000,000تومان11,000,000تومان
اجاره سوله ۱۰۰۰متری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

60,000,000تومان11,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : mahdi6230

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

700تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

نام مشاور : mahdi6230

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : hyavari

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 70

صنعتی

نام مشاور : hyavari

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 9000
سوله : 2900
اداری : 100
کشاورزی

نام مشاور : ashkezari

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

3,600,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 2900
اداری : 100

کشاورزی

نام مشاور : ashkezari

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 300
مواد غذایی

نام مشاور : fakhari

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1تومان

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 300

مواد غذایی

نام مشاور : fakhari

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : kamal

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

نام مشاور : kamal

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25
تولیدی

نام مشاور : hesam

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

70,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 360
اداری : 25

تولیدی

نام مشاور : hesam

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60
ارایشی بهداشتی

نام مشاور : alirezakarimii

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60

ارایشی بهداشتی

نام مشاور : alirezakarimii

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 700
سوله : 450
اداری : 25
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

30,000,000تومان10تومان

زمین : 700
سوله : 450
اداری : 25

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل