مقايسه آگهی ها

50,000,000تومان30,000,000تومان
رهن و اجاره ۱۱۰۰ متر سالن با قیمت مناسب در منطقه صنعتی گرمدره

زمین : 1300
سوله : 1100
اداری : 160
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

50,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 1100
اداری : 160

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

110,000,000,000تومان1,000تومان
فروش سوله ۱۷۰۰۰ متری زیر قیمت در جاده مخصوص کرج

زمین : 48800
سوله : 17000
اداری : 4000
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

110,000,000,000تومان1,000تومان

زمین : 48800
سوله : 17000
اداری : 4000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 172
سوله : 172
تجاری

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

1,462,000,000تومان

زمین : 172
سوله : 172

تجاری

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

300,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره سوله ۶۰۰۰ متری در شهرک صنعتی بهارستان زیر قیمت منطقه

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

300,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

2,400,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 240
سوله : 240
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

600,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 240
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 16000
سوله : 1150
اداری : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 1150
اداری : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,900,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 20000
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل