مقايسه آگهی ها

زمین : 1800
سوله : 900
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,600,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,000,000تومان

زمین : 3800

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300
ریخته گری, فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 300

ریخته گری, فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 12000
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

7,200,000,000تومان

زمین : 12000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 214

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 214

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

100,000,000تومان23,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی بابرق ۱۵۰ آمپرواقع درشهرک صنعتی شکوهیه فاز۱

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 300
فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

100,000,000تومان23,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 300

فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 2200
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2200
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل