مقايسه آگهی ها

زمین : 300
سوله : 280
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

550,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 280

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

6,000,000,000تومان
نحوه واگذاری سالن مواد غذایی شهرک صنعتی عباس آباد-املاک سوله

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 500
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

6,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 5000
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 1800
سوله : 900
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,600,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

10,000,000تومان3,500,000تومان
رهن واجاره سوله بهداشتی درجاده قدیم قم -تهران.املاک صنعتی سوله
10,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 200
سوله : 180

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

50,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره کارخانه کوه سفید قم

زمین : 508
سوله : 230
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 508
سوله : 230

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

50,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره سوله کوه سفید قم

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

50,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 2700
سوله : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

6,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 508
سوله : 230
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

900,000,000تومان

زمین : 508
سوله : 230

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس