مقايسه آگهی ها

زمین : 12000
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

7,200,000,000تومان

زمین : 12000

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 214

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 214

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

100,000,000تومان23,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی بابرق ۱۵۰ آمپرواقع درشهرک صنعتی شکوهیه فاز۱

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 300
فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

100,000,000تومان23,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 300

فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 2200
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2200
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

ویژه
40,000,000,000تومان
اجاره 1100 متر سوله در منطقه صنعتی جاده خاوران

زمین : 4500
سوله : 4000
اداری : 2500

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

40,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 4000
اداری : 2500

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 210
سوله : 107
اداری : 15

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 107
اداری : 15

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 8000
سوله : 700
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

11,200,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 700

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4800
سوله : 1600
اداری : 100
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1600
اداری : 100

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره کارخانه صنایع فلزی باجرثقیل سقفی درشهرک صنعتی شکوهیه قم.

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 70
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 700
اداری : 70

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل