مقايسه آگهی ها

زمین : 1370
سوله : 1370
اداری : 250
فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

3,700,000,000تومان

زمین : 1370
سوله : 1370
اداری : 250

فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

18,000,000تومان1,800,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 3900
سوله : 2500
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3900
سوله : 2500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 700
سوله : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

20,000,000تومان2,500,000تومان
خرید کارگاه شهرک صنعتی شکوهیه -املاک سوله

زمین : 300
سوله : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

20,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,000,000,000تومان120,000,000تومان
قیمت اجاره کارگاه ارزان با کاربری فلز شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 4500
سوله : 20000
اداری : 12
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,000,000,000تومان120,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 20000
اداری : 12

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 1700
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 70
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 70

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

400,000,000تومان45,000,000تومان
اجاره انبار برای شرکت های بزرگ صنعتی

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

400,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل