مقايسه آگهی ها

30,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره فوری کارگاه و سالن صنعتی تخلیه در منطقه صنعتی آدران/املاک صنعتی سوله

زمین : 2200
سوله : 588
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

30,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 588
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5700
سوله : 2600
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

10,000,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 2600
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 3500
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

500,000,000تومان

زمین : 3500
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

650,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 500
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

650,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 500
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱

823,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

823,000,000تومان

زمین : 2351
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

750,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی فیروزکوه/املاک صنعتی سوله

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

750,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

3,500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی زواره ای/املاک صنعتی سوله

زمین : 12000
سوله : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

3,500,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

320,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی زواره ای/املاک صنعتی سوله

زمین : 320
سوله : 216
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

320,000,000تومان

زمین : 320
سوله : 216
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

6,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی زیبادشت/املاک صنعتی سوله
6,000,000,000تومان

زمین : 16000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید