مقايسه آگهی ها

زمین : 10200
سوله : 3300
اداری : 650
قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

15,300,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 3300
اداری : 650

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 7500
سوله : 1100
اداری : 200
فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 1100
اداری : 200

فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,000,000,000تومان

اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

4,100,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 60

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 2450
سوله : 1100
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1100
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 3150
سوله : 350
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

2,047,500,000تومان

زمین : 3150
سوله : 350
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 11400
سوله : 2700
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

35,000,000,000تومان

زمین : 11400
سوله : 2700

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 6500
سوله : 3800
اداری : 75
سلولزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 3800
اداری : 75

سلولزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل