مقايسه آگهی ها

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

6,200,000,000تومان

زمین : 4400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره انبار و سوله در شهرک صنعتی بهارستان کرج

زمین : 10000
سوله : 6800
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6800
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره کارخانه غذایی شکوهیه قم

زمین : 2230
سوله : 1300
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2230
سوله : 1300
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

900,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50
سلولزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50

سلولزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 6000
سوله : 2400
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

33,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

6,600,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل