مقايسه آگهی ها

زمین : 50000
صنعتی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 50000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 36133
سوله : 4300
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 36133
سوله : 4300
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 150

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

10,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره کارگاه سالن وسوله منطقه صنعتی کهریزک- املاک سوله

زمین : 1500
سوله : 360
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

10,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 360
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

154,000,000,000تومان

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 4960
سوله : 2725
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

6,200,000,000تومان

زمین : 4400

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

200,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره انبار و سوله در شهرک صنعتی بهارستان کرج

زمین : 10000
سوله : 6800
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

200,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6800
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره کارخانه غذایی شکوهیه قم

زمین : 2230
سوله : 1300
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2230
سوله : 1300
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل