مقايسه آگهی ها

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 32
سوله : 32
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

210,000,000تومان

زمین : 32
سوله : 32

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 8000
سوله : 3500
اداری : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

8,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 3500
اداری : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

3,200,000,000تومان

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 2500
سوله : 800
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

300,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 800
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

150,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

4,500,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید