مقايسه آگهی ها

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

18,000,000تومان1,800,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 3900
سوله : 2500
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3900
سوله : 2500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 700
سوله : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

400,000,000تومان45,000,000تومان
اجاره انبار برای شرکت های بزرگ صنعتی

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

400,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 200

نام مشاور : salman_ahmadi

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3300
سوله : 2500
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 2500

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 120
سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 120

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2100
سوله : 750
اداری : 60

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 750
اداری : 60

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150
پلاستیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150

پلاستیک

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل