مقايسه آگهی ها

21,840,000,000تومان
کارخانجات صنعتی ارزان در جاده مخصوص کرج_املاک صنعتی سوله

زمین : 7800
سوله : 2200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

21,840,000,000تومان

زمین : 7800
سوله : 2200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

24,000,000,000تومان
رهن و فروش سالن فول امکانات اکازیون صنعتی جاده مخصوص کرج_املاک سوله
24,000,000,000تومان

زمین : 24000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 6000
سوله : 1000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

14,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

19,500,000,000تومان
خریدسالن و فروش سالن و سوله صنعتی در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 13000
سوله : 3000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

19,500,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 3000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,000,000,000تومان
لیست کارخانجات شهرک صنعتی شمس اباد 

زمین : 2040
سوله : 1200
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,000,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 1200
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 1350
سوله : 650
اداری : 76
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

5,200,000,000تومان

زمین : 1350
سوله : 650
اداری : 76

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس