مقايسه آگهی ها

زمین : 6000
سوله : 2400
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

33,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

6,600,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 8000
اداری : 700

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

50,000,000تومان5,000,000تومان
رهن واجاره زمین چهاردیواری ۶۰ متری شورآباد-املاک سوله

زمین : 2770
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2770
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1163
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 1163
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1275
سوله : 80
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,550,000,000تومان

زمین : 1275
سوله : 80
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1500
سوله : 800
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

30,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 800
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل