مقايسه آگهی ها

زمین : 2200
سوله : 1500
اداری : 100
سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان19,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1500
اداری : 100

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 150000
سوله : 25000
اداری : 600

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 150000
سوله : 25000
اداری : 600

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

60,000,000تومان11,000,000تومان
اجاره سوله ۱۰۰۰متری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

60,000,000تومان11,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

600,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 4046
سوله : 1000
اداری : 1000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 300
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1تومان

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

11,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 1200

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل