مقايسه آگهی ها

زمین : 4020
سوله : 2500
اداری : 1300
صنعتی

تاریخ ثبت : 21 ساعت قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 4020
سوله : 2500
اداری : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 21 ساعت قبل

زمین : 9000
سوله : 4500
اداری : 250
سنگبری

تاریخ ثبت : 22 ساعت قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 4500
اداری : 250

سنگبری

تاریخ ثبت : 22 ساعت قبل

زمین : 3888
سوله : 600
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

20,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 3888
سوله : 600
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 2000
سوله : 250
اداری : 300
فلزی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

50,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 250
اداری : 300

فلزی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 50
سنگبری

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 50

سنگبری

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 200
سنگبری

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 200

سنگبری

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 450
سوله : 300
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

2,700,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 300
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 4015
سوله : 600
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 4015
سوله : 600
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 2450
سوله : 1670
اداری : 70
فلزی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 1670
اداری : 70

فلزی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل