خرید و فروش کارخانه های فعال و اجاره کارخانجات دارویی و ارایشی بهداشتی و سایر کاربری ها در شهرک های صنعتی و منطفه صنعتی با فایلینگ قوی در کل کشور همچنین ارایه کارخانجات فعال و غیر فعال به سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن جهت راه اندازی و احیا این قبیل کارخانه جات تخصص گروه املاک صنعتی سوله میباشد .

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

6,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 120

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

100,000,000تومان15,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 180
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

5,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 180

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 8000
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

160,000,000,000تومان

زمین : 8000
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

6,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 4400
سوله : 2400
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

6,600,000,000تومان

زمین : 4400
سوله : 2400
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 10000
سوله : 6500
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

19,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6500
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

4,100,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 14000
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

20,000,000,000تومان

زمین : 14000
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

200,000,000تومان25,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 3225
سوله : 1000
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

5,800,000,000تومان

زمین : 3225
سوله : 1000
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 30
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

6,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 30

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰