مقايسه آگهی ها

زمین : 800
سوله : 800
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 23 ساعت قبل

100,000,000تومان26,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 800
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 23 ساعت قبل

10,000,000تومان1,800,000تومان
رهن اجاره سوله ۸۰متری در محدوده کرج تا قزوین۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 300
سوله : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

10,000,000تومان1,800,000تومان

زمین : 300
سوله : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

زمین : 2225
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

1,550,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

500,000,000تومان100,000,000تومان
رهن اجاره سالن ۱۱۰۰ متر در شمس آباد۰۲۱۵۶۲۲۶۰۵۲

زمین : 50000
سوله : 11000
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

500,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 11000
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 2000
سوله : 10000000
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 10000000
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 120
سوله : 120
اداری : 10

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

20,000,000تومان1,400,000تومان

زمین : 120
سوله : 120
اداری : 10

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 150
سوله : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 150
سوله : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 300
سوله : 130
اداری : 12
فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 130
اداری : 12

فلزی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل