خرید و فروش کارخانه های فعال و اجاره کارخانجات دارویی و ارایشی بهداشتی و سایر کاربری ها در شهرک های صنعتی و منطفه صنعتی با فایلینگ قوی در کل کشور همچنین ارایه کارخانجات فعال و غیر فعال به سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن جهت راه اندازی و احیا این قبیل کارخانه جات تخصص گروه املاک صنعتی سوله میباشد .

39,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : ۲۸۰۰
اداری : ۲۰۰
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

39,000,000,000تومان

زمین : ۱۵۰۰۰
سوله : ۲۸۰۰
اداری : ۲۰۰

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,600,000,000تومان
blank

سوله : 800
اداری : 75
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,600,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 75

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

14,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1380
اداری : 200
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

14,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1380
اداری : 200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

50,000,000,000تومان
فروش زمین 2000 متری با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 4400
اداری : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

50,000,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 4400
اداری : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

130,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 5000
اداری : 450
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

130,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 450

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

10,000,000,000تومان
blank

سوله : 875
اداری : 220
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

10,000,000,000تومان

زمین : 2750
سوله : 875
اداری : 220

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

67,000,000,000تومان
خرید کارخانه تولید نئوپان - شهرک صنعتی صومعه سرا

سوله : 3600
اداری : 392
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

67,000,000,000تومان

زمین : 16550
سوله : 3600
اداری : 392

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 2000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 2000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

9,000,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی مجهز باسردخانه در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 750
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

9,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

110,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 2500
اداری : 240
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

110,000,000,000تومان

زمین : 5551
سوله : 2500
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

35,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 1800
اداری : 180
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

35,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1800
اداری : 180

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

6,000,000,000تومان
blank

سوله : 600
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

6,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 600
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

17,000,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 1100
اداری : 240
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

17,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 240

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

1,000,000,000تومان100,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 2400
اداری : 120
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,000,000,000تومان100,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 2400
اداری : 120

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

55,000,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 600
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

55,000,000,000تومان

زمین : 17000
سوله : 600
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹