خرید و فروش کارخانه های فعال و اجاره کارخانجات دارویی و ارایشی بهداشتی و سایر کاربری ها در شهرک های صنعتی و منطفه صنعتی با فایلینگ قوی در کل کشور همچنین ارایه کارخانجات فعال و غیر فعال به سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن جهت راه اندازی و احیا این قبیل کارخانه جات تخصص گروه املاک صنعتی سوله میباشد .

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 1000
صنعتی

نام مشاور : مهرداد صدوقی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

190,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3000
اداری : 1000

صنعتی

نام مشاور : مهرداد صدوقی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

31,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

زمین : 3000
سوله : 3000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

20,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 3000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

60,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

زمین : 4050
سوله : 1200
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

8,000,000,000تومان

زمین : 4050
سوله : 1200
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

زمین : 14500
سوله : 7500
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

37,000,000,000تومان

زمین : 14500
سوله : 7500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 2300
سوله : 800
اداری : 150
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

13,000,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 800
اداری : 150

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 200
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

3,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 200

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 2400
سوله : 1620
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

15,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1620
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

15,000,000تومان1,200,000تومان
blank

زمین : 860
سوله : 460
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

15,000,000تومان1,200,000تومان

زمین : 860
سوله : 460

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 2400
سوله : 1100
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

4,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1100
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 640
سوله : 1000
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

1,700,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 1000
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 6400
سوله : 1100
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

7,500,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 1100
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 6000
سوله : 2800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

17,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

زمین : 2 هکتار
سوله : 9 هزار متر
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

20,000,000,000تومان

زمین : 2 هکتار
سوله : 9 هزار متر

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

زمین : 17000
سوله : 6000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

95,000,000,000تومان

زمین : 17000
سوله : 6000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱