مقايسه آگهی ها

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

9,000,000,000تومان

زمین : 4717
سوله : 1900
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

20,000,000,000تومان
فروش انبار، گلگون 66661330

زمین : 7000
سوله : 700
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

20,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 700
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

18,500,000,000تومان
فروش کارخانه ،1800 متر جاده قدیم کرج ،65 متری فتح

زمین : 1850
سوله : 800
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

18,500,000,000تومان

زمین : 1850
سوله : 800
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

50,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره کارگاه تخلیه با بهترین اجاره بها در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 12000
سوله : 1200
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

50,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 1200
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره انبار و کارگاه تولیدی با تمام امکانات در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 260
سوله : 210
اداری : 55
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 260
سوله : 210
اداری : 55

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

200,000,000تومان38,000,000تومان
اجاره انبار کالا و دپو محصولات در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 4500
سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

200,000,000تومان38,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

54,000,000,000تومان
خرید شرایطی و اکازیون انبار کالا در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 27000
سوله : 3000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

54,000,000,000تومان

زمین : 27000
سوله : 3000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

850,000,000تومان

زمین : 285
سوله : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

2,500,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس