مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 160

تاریخ ثبت : 4 ساعت قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 160

تاریخ ثبت : 4 ساعت قبل

زمین : 2550
سوله : 600
اداری : 120

تاریخ ثبت : 9 ساعت قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 2550
سوله : 600
اداری : 120

تاریخ ثبت : 9 ساعت قبل

زمین : 300
سوله : 300

تاریخ ثبت : 10 ساعت قبل

430,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

تاریخ ثبت : 10 ساعت قبل

زمین : 1500
سوله : 720
اداری : 120
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 720
اداری : 120

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 120

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

1,250,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 120

تاریخ ثبت : 2 روز قبل

50,000,000تومان17,000,000تومان
سالن وانبار اجاره ای شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

50,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 50
پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

1,850,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 50

پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 5447
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

8,160,000,000تومان

زمین : 5447
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2200
سوله : 1500
اداری : 100
سنگبری

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

200,000,000تومان19,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1500
اداری : 100

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل