مقايسه آگهی ها

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

3,200,000,000تومان

زمین : 290
سوله : 220
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 2500
سوله : 800
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

300,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 800
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

200,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 17500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,200,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

150,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 4000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه 6 شهرک صنعتی اشتهارد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

4,500,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1300
اداری : 864

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,950,000,000تومان

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 320
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

1,950,000,000تومان

زمین : 7200
سوله : 2000
اداری : 320

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

4,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

4,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1250
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

زمین : 350
سوله : 750
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 350
سوله : 750

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید