مقايسه آگهی ها

زمین : 240
سوله : 240
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 17 ساعت قبل

600,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 240
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 17 ساعت قبل

زمین : 16000
سوله : 1150
اداری : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 18 ساعت قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 16000
سوله : 1150
اداری : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 18 ساعت قبل

زمین : 1560
سوله : 530
اداری : 110
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 1560
سوله : 530
اداری : 110

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 1870
سوله : 550
اداری : 90
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1870
سوله : 550
اداری : 90

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 12000
سوله : 8000
اداری : 5500
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 8000
اداری : 5500

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 508
سوله : 230
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

900,000,000تومان

زمین : 508
سوله : 230

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 10800
سوله : 1800
اداری : 70
شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 10800
سوله : 1800
اداری : 70

شیمیایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2450
سوله : 200
اداری : 200

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,450,000,000تومان

زمین : 2450
سوله : 200
اداری : 200

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 50000
صنعتی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 50000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل