خرید و فروش کارخانه های فعال و اجاره کارخانجات دارویی و ارایشی بهداشتی و سایر کاربری ها در شهرک های صنعتی و منطفه صنعتی با فایلینگ قوی در کل کشور همچنین ارایه کارخانجات فعال و غیر فعال به سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن جهت راه اندازی و احیا این قبیل کارخانه جات تخصص گروه املاک صنعتی سوله میباشد .

300,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله 1000 متری بسته بندی حبوبات در شهرک صنعتی صفادشت (دهک)

زمین : 1500
سوله : 300
اداری : 20
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

300,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 300
اداری : 20

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

زمین : 3335
سوله : 1500
اداری : 463
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

17,000,000,000تومان

زمین : 3335
سوله : 1500
اداری : 463

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

زمین : 2100
سوله : 950
اداری : 130
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

6,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 950
اداری : 130

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

زمین : 9000
سوله : 6000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

22,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 6000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

زمین : 11000
سوله : 2300
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

30,000,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 2300
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

6,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

زمین : 4200
سوله : 2400
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

5,600,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 2400
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

8,000,000,000تومان

زمین : 2520
سوله : 1000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

300,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در منطقه احمدآباد مستوفی

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 350
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

300,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 350

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

زمین : 2300
سوله : 900
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

19,000,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 900
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

زمین : 13000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

23,400,000,000تومان

زمین : 13000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

زمین : 3800
سوله : 800
اداری : 570
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

32,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 800
اداری : 570

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

زمین : 4800
سوله : 1100
اداری : 140
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

11,000,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 1100
اداری : 140

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

زمین : 1650
سوله : 500
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

زمین : 1650
سوله : 500
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سوله و سالن تولید در شادآباد

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

زمین : 2000
سوله : 780
اداری : 380
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

5,900,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 780
اداری : 380

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵