مقايسه آگهی ها

خرید و فروش کارخانه های فعال و اجاره کارخانجات دارویی و ارایشی بهداشتی و سایر کاربری ها در شهرک های صنعتی و منطفه صنعتی با فایلینگ قوی در کل کشور همچنین ارایه کارخانجات فعال و غیر فعال به سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن جهت راه اندازی و احیا این قبیل کارخانه جات تخصص گروه املاک صنعتی سوله میباشد .

3,800,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

3,800,000,000تومان

اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

زمین : 2400
سوله : 1260
اداری : 250
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

3,200,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1260
اداری : 250

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

12,000,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 4200
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

12,000,000,000تومان

زمین : 4200

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

2,500,000,000تومان
خرید کارخانه 2400 متری درشهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

2,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

1,500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

1,500,000,000تومان

زمین : 1200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

زمین : 2400
سوله : 730
اداری : 270
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

3,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 730
اداری : 270

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

زمین : 1800
سوله : 720
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

800,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 720
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

زمین : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

145,000,000تومان

زمین : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

زمین : 5370
سوله : 600
اداری : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

3,500,000,000تومان

زمین : 5370
سوله : 600
اداری : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 500
فلزی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

24,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 500

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

زمین : 3300
سوله : 2000
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

13,000,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 2000
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

8,000,000,000تومان
خرید کارخانه با وام بانکی در شهرستان علی اباد کتول استان گلستان

زمین : 2400
سوله : 700
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

8,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 700
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس