خرید و فروش کارخانه های فعال و اجاره کارخانجات دارویی و ارایشی بهداشتی و سایر کاربری ها در شهرک های صنعتی و منطفه صنعتی با فایلینگ قوی در کل کشور همچنین ارایه کارخانجات فعال و غیر فعال به سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن جهت راه اندازی و احیا این قبیل کارخانه جات تخصص گروه املاک صنعتی سوله میباشد .

زمین : 4480
سوله : 1300
اداری : 44
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

6,000,000,000تومان

زمین : 4480
سوله : 1300
اداری : 44

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

2,900,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1500
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین : 800
سوله : 350
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

1,300,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 350
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 550
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین : 3751
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

1,500,000,000تومان

زمین : 3751
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

1,120,000,000تومان

زمین : 1400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

750,000,000تومان

زمین : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

10,000,000تومان2,500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 350
سوله : 210
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

10,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 350
سوله : 210
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

850,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

زمین : 1801
سوله : 900
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

3,600,000,000تومان

زمین : 1801
سوله : 900
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

100,000,000تومان22,600,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 4500
سوله : 3200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

100,000,000تومان22,600,000تومان

زمین : 4500
سوله : 3200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

100,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره و رهن استثنایی کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 8000
سوله : 1400
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1400
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین : 1500
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

1,550,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

32,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

زمین : 2700
سوله : 480

آخرین ویرایش : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 480

آخرین ویرایش : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹