مقايسه آگهی ها

زمین : 3115
سوله : 800
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

24,000,000,000تومان

زمین : 3115
سوله : 800
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 8500
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 380
سوله : 1200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 380
سوله : 1200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 420
سوله : 150
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,520,000,000تومان

زمین : 420
سوله : 150
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 24000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

16,300,000,000تومان

زمین : 24000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 1500
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

90,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 1500

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

100,000,000تومان21,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 388
سوله : 280
اداری : 20
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 388
سوله : 280
اداری : 20

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

ویژه
100,000,000تومان19,000,000تومان
سوله با کاربری سلولزی در شهرک صنعتی شمس آباد – املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 200
سلولزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

100,000,000تومان19,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 200

سلولزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل