مقايسه آگهی ها

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 25
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

199,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 220
اداری : 25

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

800,000,000تومان
فروش سوله۹۰۰متری در علی آباد پایتخت ۵۶۲۲۸۰۰۹-۰۲۱

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

800,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

100,000,000تومان22,600,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 4500
سوله : 3200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

100,000,000تومان22,600,000تومان

زمین : 4500
سوله : 3200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 650
سوله : 175
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

10,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 175

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

200,000,000تومان22,000,000تومان
اجاره و رهن فوری کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 6600
سوله : 4100
اداری : 700
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

200,000,000تومان22,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 4100
اداری : 700

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

100,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره و رهن استثنایی کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله
100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1400
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

32,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 800
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

32,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 800

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

15,000,000تومان3,200,000تومان

زمین : 8000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل