مقايسه آگهی ها

زمین : 330
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

40,000,000تومان

زمین : 330
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

100,000,000تومان25,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1000
اداری : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

100,000,000تومان22,600,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 4500
سوله : 3200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

100,000,000تومان22,600,000تومان

زمین : 4500
سوله : 3200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

100,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره و رهن استثنایی کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی عباس آباد/گروه املاک سوله

زمین : 8000
سوله : 1400
اداری : 100
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1400
اداری : 100

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

زمین : 600
سوله : 480
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

900,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 480

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین : 4200
سوله : 3000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

4,000,000,000تومان

زمین : 4200
سوله : 3000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

زمین : 1500
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

1,550,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

20,000,000تومان3,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در منطقه صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

زمین : 180
سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

20,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

32,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در قلعه حسن خان/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

32,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 6000
اداری : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس