مقايسه آگهی ها

خرید و فروش کارخانه های فعال و اجاره کارخانجات دارویی و ارایشی بهداشتی و سایر کاربری ها در شهرک های صنعتی و منطفه صنعتی با فایلینگ قوی در کل کشور همچنین ارایه کارخانجات فعال و غیر فعال به سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن جهت راه اندازی و احیا این قبیل کارخانه جات تخصص گروه املاک صنعتی سوله میباشد .

زمین : 2100
سوله : 600
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

3,500,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 600
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 970
سوله : 700
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

7,000,000,000تومان

زمین : 970
سوله : 700
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 110
سوله : 110
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 110
سوله : 110

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 2400
سوله : 1100
سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

3,300,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1100

سایر

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

1,750,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 640
سوله : 560
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

8,500,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 560
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 1000
سوله : 360
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 360

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 480
سوله : 300
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

2,500,000,000تومان

زمین : 480
سوله : 300
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 4000
سوله : 2700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 4000
سوله : 2700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

15,000,000تومان1,400,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 500
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

15,000,000تومان1,400,000تومان

زمین : 500
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 2500
سوله : 550
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 550
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

40,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس