مقايسه آگهی ها

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

900,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50
سلولزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 1519
سوله : 483
اداری : 50

سلولزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3252
صنعتی

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,900,000,000تومان

زمین : 3252

صنعتی

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 6000
سوله : 2400
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

33,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

6,600,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 5000
اداری : 12000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 500
فلزی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,950,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 500

فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 550
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 400
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل