مقايسه آگهی ها

1,800,000,000تومان
شهرک صنعتی قرچک فروش کارخانه نساجی ۵۶۲۲۸۰۰۹

زمین : 3660
سوله : 1350
اداری : 75

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 3660
سوله : 1350
اداری : 75

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره ۲۰۰ متر کارگاه در احمدآباد مستوفی ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 60
سوله : 60
اداری : 28
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60
اداری : 28

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2100
سوله : 480
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 480
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1200
سوله : 800
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

2,550,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

300,000,000تومان50,000,000تومان
اجاره سوله ۷۰۰ متری در ۱۷ شهریور ۶۵ متری فتح

زمین : 1400
سوله : 700
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

300,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 700
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200
کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 6600
سوله : 1600
اداری : 200

کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل