مقايسه آگهی ها

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150
پلاستیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150

پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1950
سوله : 800
اداری : 70
فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1950
سوله : 800
اداری : 70

فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4700
سوله : 2700
اداری : 420
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,700,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 2700
اداری : 420

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 10
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

450,000,000تومان

زمین : 288
سوله : 288
اداری : 10

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 386
سوله : 386
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

670,000,000تومان

زمین : 386
سوله : 386
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره سوله ۶۰۰ متری سوله نوساز شهر ری

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 20

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 20

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 3200
سوله : 1050
اداری : 70
پلاستیک

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1050
اداری : 70

پلاستیک

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

10,000,000تومان3,000,000تومان
رهن واجاره زمین صنعتی شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

زمین : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

10,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 2040
سوله : 1080
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

2,950,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 1080
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل