خرید و فروش کارخانه های فعال و اجاره کارخانجات دارویی و ارایشی بهداشتی و سایر کاربری ها در شهرک های صنعتی و منطفه صنعتی با فایلینگ قوی در کل کشور همچنین ارایه کارخانجات فعال و غیر فعال به سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن جهت راه اندازی و احیا این قبیل کارخانه جات تخصص گروه املاک صنعتی سوله میباشد .

200,000,000تومان35,000,000تومان
فروش سوله 600 متری در ملارد برق 3 فاز 100 آمپر

زمین : 5100
سوله : 1300
اداری : 240
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

200,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 1300
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

زمین : 10000
سوله : 3200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

20,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

زمین : 180000
سوله : 2
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

30,000,000,000تومان

زمین : 180000
سوله : 2

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

زمین : 5250
سوله : 400
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

2,300,000,000تومان

زمین : 5250
سوله : 400
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

زمین : 3500
سوله : 3000
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

18,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 3000
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

300,000,000تومان45,000,000تومان
اجاره کارخانه فعال سنگبری با تجهیزات در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 7000
سوله : 1000
اداری : 200
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

300,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 1000
اداری : 200

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

10,000,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره 560 متر سالن صنعتی در انبارنفت

زمین : 2000
سوله : 1500
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

10,000,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1500
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

زمین : ۵۱۰۰
سوله : ۳۰۰۰
اداری : ۲۵۰
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

11,500,000,000تومان

زمین : ۵۱۰۰
سوله : ۳۰۰۰
اداری : ۲۵۰

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

25,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

زمین : 9853
سوله : 780
اداری : 1172
داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

17,000,000,000تومان

زمین : 9853
سوله : 780
اداری : 1172

داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 6000
سوله : 2500
اداری : 300
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

7,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2500
اداری : 300

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 2585
سوله : 800
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

7,500,000,000تومان

زمین : 2585
سوله : 800
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

100,000,000,000تومان

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 5000
سوله : 1500
اداری : 250

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

35,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1500
اداری : 250

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 4700
سوله : 2400
اداری : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

11,000,000,000تومان

زمین : 4700
سوله : 2400
اداری : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 2700
سوله : 1100
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

12,000,000,000تومان

زمین : 2700
سوله : 1100
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶