مقايسه آگهی ها

20,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره انبار کارگاه و کارخانه صنعتی منطقه در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله
20,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 280
سوله : 150
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,270,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 150
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

5,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,900,000,000تومان

زمین : 320
سوله : 180
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 1033
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

4,700,000,000تومان

زمین : 1033
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

200,000,000,000تومان
فروش فوری کارخانه صنعتی در بهترین نقطه در جاده قدیم کرج(۶۵ متری فتح)/املاک صنعتی سوله
200,000,000,000تومان

زمین : 55000
سوله : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

7,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

78,000,000,000تومان
فروش فوری کارخانه صنعتی در بهترین نقطه در جاده قدیم کرج(۶۵ متری فتح)/املاک صنعتی سوله

زمین : 13000
سوله : 3000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

78,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 3000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 19800
سوله : 2050
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

3,000,000,000تومان

زمین : 19800
سوله : 2050
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس