مقايسه آگهی ها

1,700,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی نصیراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

1,700,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

5,500,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی نصیراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
سوله : 2150
اداری : 750
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

5,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 2150
اداری : 750

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

1,500,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی نظراباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 3751
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

1,500,000,000تومان

زمین : 3751
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹

1,120,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک سیمین دشت/املاک صنعتی سوله
1,120,000,000تومان

زمین : 1400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

750,000,000تومان

زمین : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

10,000,000تومان2,500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در جاده خاوران/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 350
سوله : 210
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

10,000,000تومان2,500,000تومان

زمین : 350
سوله : 210
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

850,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

16,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در بزرگراه ازادگان/املاک صنعتی سوله

زمین : 8000
سوله : 4500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

16,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 4500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵

3,600,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در خیابان اتحاد/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 1801
سوله : 900
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴

3,600,000,000تومان

زمین : 1801
سوله : 900
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس

تماس بگیرید