خرید و فروش کارخانه های فعال و اجاره کارخانجات دارویی و ارایشی بهداشتی و سایر کاربری ها در شهرک های صنعتی و منطفه صنعتی با فایلینگ قوی در کل کشور همچنین ارایه کارخانجات فعال و غیر فعال به سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن جهت راه اندازی و احیا این قبیل کارخانه جات تخصص گروه املاک صنعتی سوله میباشد .

زمین : 6180
سوله : 1100
اداری : 900
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

30,000,000,000تومان

زمین : 6180
سوله : 1100
اداری : 900

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

50,000,000تومان13,000,000تومان
اجاره سوله در شهریار

زمین : 800
سوله : 500
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

50,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 500
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 4000
سوله : 1220
اداری : 240
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

9,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1220
اداری : 240

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 6300
سوله : 3800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

31,000,000,000تومان

زمین : 6300
سوله : 3800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 2400
سوله : 1620
اداری : 70
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

15,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1620
اداری : 70

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 4000
سوله : 1182
اداری : 141
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

20,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1182
اداری : 141

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

زمین : 1575
سوله : 400
اداری : 165
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

25,000,000,000تومان

زمین : 1575
سوله : 400
اداری : 165

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

زمین : 1900
سوله : 1000
اداری : 100
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

1,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 1000
اداری : 100

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

زمین : 13000
سوله : 4000
اداری : 40
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

8,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 4000
اداری : 40

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 100
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

1,100,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 100

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

زمین : 3000
سوله : 1800
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

2,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1800
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

120,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره کارخانه مواد پروتئینی با امکانات و مجوزات در منطقه کهریزک

زمین : 4900
سوله : 1000
اداری : 70
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

120,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 4900
سوله : 1000
اداری : 70

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

زمین : 2800
سوله : 1600
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

35,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 1600
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150
ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

7,500,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150

ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

500,000,000تومان85,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 750
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

500,000,000تومان85,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 750

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

زمین : 2040
سوله : 1200
اداری : 240
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

9,000,000,000تومان

زمین : 2040
سوله : 1200
اداری : 240

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴