مقايسه آگهی ها

8,700,000,000تومان

زمین : 29000

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 50
سوله : 240
تجاری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 240

تجاری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

20,000,000تومان7,000,000تومان
اجاره کارگاه ۶۰۰ متری در منطقه صنعتی زاویه

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 20

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

20,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 20

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1000
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 10500
سوله : 4500
اداری : 200

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

13,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2200
اداری : 110

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 6400
سوله : 3000
اداری : 400
سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 3000
اداری : 400

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 150
فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

80,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1200
اداری : 150

فلزی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل