مقايسه آگهی ها

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1850
سوله : 850
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1850
سوله : 850
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,450,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 5000
سوله : 3175
اداری : 225
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

8,700,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3175
اداری : 225

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 9820
سوله : 2850
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 9820
سوله : 2850
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1000
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

60,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل