10,920,000,000تومان
شهرک صنعتی زاگرس فروش کارگاه کوچک

زمین : 910
سوله : 310
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

10,920,000,000تومان

زمین : 910
سوله : 310
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

250,000,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

250,000,000,000تومان

زمین : 430000
سوله : 27000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

45,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله کوچک در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 9000
سوله : 2440
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

45,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 2440

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

زمین : 15000
سوله : 2500
اداری : 450
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

160,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 2500
اداری : 450

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

زمین : 8500
سوله : 3500
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

60,000,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 3500
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

19,500,000,000تومان
اجاره سالن و زمین صنعتی 500 متری در ولی آباد قرچک

زمین : 2601
سوله : 1000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

19,500,000,000تومان

زمین : 2601
سوله : 1000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

200,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

200,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

60,000,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 4500
سوله : 1500
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

60,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1500
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

3,000,000,000تومان700,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000
فلزی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

3,000,000,000تومان700,000,000تومان

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

45,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

زمین : 19000
سوله : 4000
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

140,000,000,000تومان

زمین : 19000
سوله : 4000
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

25,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در متراژهای مختلف در خاتون آباد

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

25,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

24,000,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

24,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

200,000,000تومان25,000,000تومان
فروش زمین 53000 متری در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 550
سوله : 500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سوله و سالن درشهرک صنعتی ملاآقایی ورامین

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

200,000,000تومان15,000,000تومان
فروش و اجاره سوله بهداشتی در چهارباغ کرج

زمین : 2400
سوله : 700
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 700
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰