200,000,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

200,000,000,000تومان

زمین : 50000
سوله : 20000
اداری : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

زمین : 25000
سوله : 6000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

2,000,000,000تومان450,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 6000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

1,000,000,000تومان550,000,000تومان
شهرک صنعتی علی اباد استان زنجان کارخانه غذایی

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000
فلزی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

1,000,000,000تومان550,000,000تومان

زمین : 24500
سوله : 13500
اداری : 2000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

زمین : 2100
سوله : 1100
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

30,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 1100
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

زمین : 6200
سوله : 2300
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

74,000,000,000تومان

زمین : 6200
سوله : 2300
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

35,000,000,000تومان
جاده مخصوص کرج خرید سالن مواد غذایی

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

35,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

زمین : 8500
سوله : 3500
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

50,000,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 3500
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

500,000,000تومان80,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 5000
سوله : 1500
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

500,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1500
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

70,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

5,000,000,000تومان
فروش 4400 متر زمین در جاده قدیم کرج - قزوین

زمین : 4400
سوله : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

5,000,000,000تومان

زمین : 4400
سوله : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

5,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

7,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی 1650 متری در صفادشت

زمین : 1650
سوله : 950
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

7,000,000,000تومان

زمین : 1650
سوله : 950
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵