130,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 5000
اداری : 450
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

130,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 5000
اداری : 450

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,500,000,000تومان
blank

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,500,000,000تومان

زمین : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

500,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 600
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

500,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,400,000,000تومان
blank

سوله : 400
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,400,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

19,300,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 2000
اداری : 220
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

19,300,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 220

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

600,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 4000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

600,000,000,000تومان

زمین : 120000
سوله : 4000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

300,000,000تومان50,000,000تومان
خرید کارخانه تولید نئوپان - شهرک صنعتی صومعه سرا

سوله : 850
اداری : 100
سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

300,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 850
اداری : 100

سایر

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 2000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 2000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

25,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 650
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

25,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

60,000,000,000تومان
قیمت فروش زمین با مجوز شیمیایی در شهرک صنعتی لیا

سوله : 2650
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

60,000,000,000تومان

زمین : 4048
سوله : 2650

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

27,000,000,000تومان
blank

سوله : 4000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

27,000,000,000تومان

زمین : 8100
سوله : 4000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

40,000,000,000تومان
اجاره سوله 200 متری با جرثقیل 6 تن در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1152
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

40,000,000,000تومان

زمین : 3840
سوله : 1152
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

26,000,000,000تومان
اجاره سوله 400 متری در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 1000
اداری : 645
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

26,000,000,000تومان

زمین : 1920
سوله : 1000
اداری : 645

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

800,000,000تومان80,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

800,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

8,000,000,000تومان
blank

سوله : 1000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

8,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

6,700,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 500
اداری : 35
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

6,700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 35

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰