مقايسه آگهی ها

250,000,000تومان50,000,000تومان
۷۰۰مترسوله اجاره جهت بیت کوین درشهر تبریز

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

250,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره کارخانه فلزی درفاز۱ شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

200,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 4000
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

200,000,000تومان80,000,000تومان
رهن ، اجاره کارگاه در فتح ، جاده قدیم کرج ۶۶۶۶۱۳۳۰

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

200,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1700
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1200
سوله : 800
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,550,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 10000
سوله : 150

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

20,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 150

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

7,200,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 31000
سوله : 18000
اداری : 4000

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 31000
سوله : 18000
اداری : 4000

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

150,000,000تومان20,000,000تومان
کارخانه باخط تولید موادغذایی دراستان کرمان روستای کبوترخان اجاره داده میشود

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

150,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 70
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 70

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل