مقايسه آگهی ها

18,500,000,000تومان
فروش کارخانه ،1800 متر جاده قدیم کرج ،65 متری فتح

زمین : 1850
سوله : 800
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

18,500,000,000تومان

زمین : 1850
سوله : 800
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان45,000,000تومان
اجاره فوری واکازیون انبار در ابتدای جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
سوله : 2000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

100,000,000تومان45,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 2000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,000,000,000تومان75,000,000تومان
اجاره سوله در متراژ ۳۰۰۰ با اداری شیک / املاک صنعتی سوله

زمین : 6000
سوله : 3000
اداری : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,000,000,000تومان75,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 3000
اداری : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

زمین : 400
سوله : 380
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

2,000,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 380
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,500,000,000تومان
ملک صنعتی اکازیون فول امکانات در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 503
سوله : 205
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,500,000,000تومان

زمین : 503
سوله : 205

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 518
سوله : 200
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,700,000,000تومان

زمین : 518
سوله : 200
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,300,000,000تومان
خرید و اجاره فوری فوق استثنایی سالن جاده مخصوص کرج/املاک سوله

زمین : 502
سوله : 206
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,300,000,000تومان

زمین : 502
سوله : 206
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,600,000,000تومان
رهن سوله صنعتی با ویژه ترین قیمت در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,600,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 250
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس