60,000,000,000تومان
فروش کارخانه مواد غذایی مجهز باسردخانه در شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 4000
اداری : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

60,000,000,000تومان

زمین : 38000
سوله : 4000
اداری : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان500,000,000تومان
فروش سالن 200متری در منطقه صنعتی باقرشهر

سوله : 8000
اداری : 1500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

3,000,000,000تومان500,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 8000
اداری : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

80,000,000تومان11,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در محدوده پاکدشت

سوله : 500
اداری : 15
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

80,000,000تومان11,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 500
اداری : 15

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

38,000,000,000تومان
اجاره انبار 400 متری در کریم آباد عباس آباد علاقبند

سوله : 3500
اداری : 500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

38,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3500
اداری : 500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

35,000,000,000تومان
فروش سالن 200متری در منطقه صنعتی باقرشهر

سوله : 4500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

35,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 4500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

6,200,000,000تومان
اجاره کارگاه کوچک در محدوده پاکدشت

سوله : 1100
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

6,200,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1100
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

3,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 1100متری در جاده ملارد

سوله : 400
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

3,000,000,000تومان

زمین : 525
سوله : 400
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

32,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله نوساز در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

سوله : 2700
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

32,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 2700
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

300,000,000,000تومان
کارخانه در بر جاده مخصوص کرج به فروش میرسد

سوله : 12000
اداری : 1250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

300,000,000,000تومان

زمین : 25000
سوله : 12000
اداری : 1250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

8,000,000,000تومان
blank

سوله : 1266
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

8,000,000,000تومان

زمین : 3375
سوله : 1266
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

7,000,000,000تومان
اجاره کارگاه 1300 متری در محدوده قرچک

سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

7,000,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

25,000,000,000تومان
فروش انبار اکازیون صنعتی اداری در جاده مخصوص کرج

سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

25,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

45,000,000,000تومان
اکازیون فروشی در جاده مخصوص کرج/املاک صنعتی سوله

سوله : 2700
اداری : 270
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

45,000,000,000تومان

زمین : 2380
سوله : 2700
اداری : 270

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

24,000,000,000تومان
فروش کارخانه اکازیون با مجوز پلاستیک در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 700
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

24,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

18,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی زاویه

سوله : 800
اداری : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

18,000,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 800
اداری : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

3,500,000,000تومان
blank

سوله : 400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

3,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸