مقايسه آگهی ها

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

980,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 750
اداری : 48

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 500
سوله : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

10,000,000تومان1,700,000تومان

زمین : 500
سوله : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل