مقايسه آگهی ها

زمین : 640
سوله : 300
اداری : 50
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

750,000,000تومان

زمین : 640
سوله : 300
اداری : 50

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

زمین : 500
سوله : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

10,000,000تومان1,700,000تومان

زمین : 500
سوله : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

3,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 800
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس