مقايسه آگهی ها

800,000,000تومان
شهرک صنعتی کاوه فروش کارخانه با 3000 متر سوله با تمام امکانات

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

800,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

100,000,000تومان27,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی زاویه

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 120
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

100,000,000تومان27,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 120

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

75,000,000تومان
اجاره سالن در منطقه تهرانپارس

زمین : 40
سوله : 40
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

75,000,000تومان

زمین : 40
سوله : 40

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

1,750,000,000تومان
اجاره کارگاه ارزان قیمت

زمین : ۶۴۰
سوله : ۸۱۰
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

1,750,000,000تومان

زمین : ۶۴۰
سوله : ۸۱۰
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

3,000,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی ماهدشت کرج

زمین : 1500
سوله : 660
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

3,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 660
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

3,800,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 580

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

زمین : 5400
سوله : 504
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,300,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 504
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

3,500,000,000تومان
واگذاری کارخانه در حال ساخت با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2500
سوله : 900
اداری : 60
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

3,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 900
اداری : 60

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,100,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 1400
سوله : 550
اداری : 250
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,100,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 550
اداری : 250

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,600,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی ماهدشت کرج

زمین : 1500
سوله : 500
اداری : 110
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,600,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 500
اداری : 110

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,900,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 2500
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,900,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

50,000,000تومان10,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 2400
سوله : 1300
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

50,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1300
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹