39,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : ۲۸۰۰
اداری : ۲۰۰
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

39,000,000,000تومان

زمین : ۱۵۰۰۰
سوله : ۲۸۰۰
اداری : ۲۰۰

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

زمین : 2400
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

60,000,000تومان15,000,000تومان
blank

سوله : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

60,000,000تومان15,000,000تومان

سوله : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

سوله : 1200
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

زمین : 3600
سوله : 1200
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

500,000,000تومان80,000,000تومان
blank

سوله : 1550
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

500,000,000تومان80,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1550
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

18,000,000,000تومان
blank

سوله : 1550
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

18,000,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 1550
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

11,500,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1000
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

11,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

6,800,000,000تومان
blank

سوله : 170
اداری : 10
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

6,800,000,000تومان

زمین : 266
سوله : 170
اداری : 10

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,500,000,000تومان
blank

سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,500,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

170,000,000تومان17,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 300
اداری : 25
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

170,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 25

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,400,000,000تومان
blank

سوله : 400
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,400,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

2,500,000,000تومان
blank

سوله : 150
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

2,500,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 150
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

22,000,000,000تومان
blank

سوله : 1150
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

22,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1150
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,820,000,000تومان
فروش کارخانه نیمه کاره مواد غذایی در شهرک صنعتی خوارزمی فاز 2

سوله : 220
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,820,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

5,500,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1140
اداری : 50
ارایشی بهداشتی, پلاستیک, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

5,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1140
اداری : 50

ارایشی بهداشتی, پلاستیک, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,400,000,000تومان
blank

سوله : 60
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,400,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 60
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳