100,000,000تومان11,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در شهرک امیریه منطقه شهریار

زمین : 1300
سوله : 450
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

100,000,000تومان11,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 450
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

26,000,000,000تومان
اجاره کارگاه ریخته گری چدن در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

زمین : 10332
سوله : 3826
اداری : 325
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

26,000,000,000تومان

زمین : 10332
سوله : 3826
اداری : 325

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

80,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 1050
سوله : 750
اداری : 100
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

80,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1050
سوله : 750
اداری : 100

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

100,000,000تومان12,000,000تومان
انصراف از اجاره انبار سالن سوله

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

4,500,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در جاده خاوران

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

4,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

3,700,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 650
سوله : 250
اداری : 50
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

3,700,000,000تومان

زمین : 650
سوله : 250
اداری : 50

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

4,000,000,000تومان
فروش کارخانه غذایی با متراژ 750 متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1680
سوله : 750
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

4,000,000,000تومان

زمین : 1680
سوله : 750
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

زمین : 2760
سوله : 1596
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

8,000,000,000تومان

زمین : 2760
سوله : 1596
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

2,400,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

21,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 10000
سوله : 4000
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

21,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 4000
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

150,000,000تومان10,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1400
سوله : 450
اداری : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

150,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 450
اداری : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

زمین : 3700
سوله : 1495
اداری : 141
تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

30,000,000,000تومان

زمین : 3700
سوله : 1495
اداری : 141

تجهیزات پزشکی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

30,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

30,000,000,000تومان

زمین : 10200
سوله : 4200
اداری : 300

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

100,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سالن بهداشتی بسته بندی تخم مرغ در عباس آباد علاقبند

زمین : 450
سوله : 850
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

100,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 850
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

150,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره زمین چهاردیواری در منطقه جاده خاوران

زمین : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

150,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

زمین : 6500
سوله : 1200
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

150,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1200
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱