مقايسه آگهی ها

زمین : 4800
سوله : 950
قطعات بتونی و موزاییک

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

3,600,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 950

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 500
سوله : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

10,000,000تومان1,700,000تومان

زمین : 500
سوله : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 2100
سوله : 500
شیمیایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,100,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 500

شیمیایی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 200000
کشاورزی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

50,000,000,000تومان

زمین : 200000

کشاورزی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500
تجاری

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500

تجاری

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 10000
صنعتی, کشاورزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی, کشاورزی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

300,000,000تومان330,000,000تومان

زمین : 85000
سوله : 16500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل