50,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 250000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

50,000,000,000تومان

زمین : 250000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 440000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

15,840,000,000تومان

زمین : 440000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

700,000,000تومان
فروش زمین کشاورزی در قلعه نو حسن آباد

زمین : 10000
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

700,000,000تومان

زمین : 10000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

1,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

1,000,000,000تومان

زمین : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 200000000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 200000000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 102000000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

زمین : 102000000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

5,700,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 3800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

5,700,000,000تومان

زمین : 3800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

3,000,000,000تومان
اجاره کارخانه 5000 متری در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 2400
سوله : 420
اداری : 75
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

3,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 420
اداری : 75

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

5,000,000,000تومان
فروش زمین خالی در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

5,000,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

300,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 1650
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

300,000,000تومان

زمین : 1650

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

5,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی آماده ساخت در شهرک صنعتی زاگرس

زمین : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

5,000,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

20,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 5000
سوله : 2900
اداری : 240
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

20,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2900
اداری : 240

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

13,000,000,000تومان
فروش زمین کشاورزی در قلعه نو حسن آباد

زمین : 10100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

13,000,000,000تومان

زمین : 10100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

8,200,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 4500
سوله : 780
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

8,200,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 780
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

50,000,000,000تومان
فروش سوله متراژ بالا در جاده ساوه

زمین : 100000
سوله : 2000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

50,000,000,000تومان

زمین : 100000
سوله : 2000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

1,900,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 1200
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

1,900,000,000تومان

زمین : 1200

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶