مقايسه آگهی ها

2,500,000,000تومان
فروش باغچه ویلایی

زمین : 1000
سوله : 170
اداری : 70
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

2,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 170
اداری : 70

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

زمین : 400
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

700,000,000تومان

زمین : 400

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,500,000,000تومان
رهن و اجاره مغازه 50 متر در شهرک صنعتی پرند 56417929-021

زمین : 170
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,500,000,000تومان

زمین : 170

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

1,219,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 2300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,219,000,000تومان

زمین : 2300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 370000
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 370000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 10000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 10000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 25000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 25000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,700,000,000تومان

زمین : 700

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,700,000,000تومان

زمین : 700

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,500,000,000تومان
واگذاری کارخانه در حال ساخت با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 2500
سوله : 900
اداری : 120
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 900
اداری : 120

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 400
باغ و تالار, دامداری, سایر, کشاورزی, مرغداری, مزروعی, هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,200,000,000تومان

زمین : 400

باغ و تالار, دامداری, سایر, کشاورزی, مرغداری, مزروعی, هتل-متل-مهمانسرا

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 500
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 500
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,500,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 3000
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

1,500,000,000تومان

زمین : 3000

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷