2,200,000,000تومان
اجاره زمین چهاردیواری مناسب انبار و پارکینگ در قرچک

زمین : 2400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

2,200,000,000تومان

زمین : 2400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

1,200,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 6000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

1,200,000,000تومان

زمین : 6000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

7,000,000,000تومان
شهرک صنعتی نصیراباد

زمین : 2600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

7,000,000,000تومان

زمین : 2600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

1,500,000,000تومان
فروش سوله زیر قیمت منطقه در شهرک صنعتی سالاریه

زمین : 5250
سوله : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

1,500,000,000تومان

زمین : 5250
سوله : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

40,000,000تومان5,000,000تومان
فروش کارخانه آجر ماشینی زرنگار در شهر صنعتی چرداول

سوله : 1000
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

40,000,000تومان5,000,000تومان

سوله : 1000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

2,700,000,000تومان
اجاره زمین چهاردیواری مناسب انبار و پارکینگ در قرچک

زمین : 1375
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

2,700,000,000تومان

زمین : 1375

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

100,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره زمین چهاردیواری 600 متری در منطقه سه راه آدران

زمین : 600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

100,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

150,000,000تومان
اجاره زمین چهاردیواری مناسب انبار و پارکینگ در قرچک

زمین : 1000
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

150,000,000تومان

زمین : 1000

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

42,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 30000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

42,000,000,000تومان

زمین : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

11,000,000,000تومان
خرید کارگاه با مجوز سلولزی در شهرک صنعتی آزادشهر

زمین : 7500
سوله : 2000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

11,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

3,600,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 6000
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

3,600,000,000تومان

زمین : 6000

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

25,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 90
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

25,000,000,000تومان

زمین : 90

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

8,000,000,000تومان

زمین : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

8,000,000,000تومان

زمین : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

4,875,000,000تومان
اجاره زمین چهاردیواری مناسب انبار و پارکینگ در قرچک

زمین : 6500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

4,875,000,000تومان

زمین : 6500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

زمین : 1200
سوله : 870
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

4,500,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 870

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

5,000,000,000تومان
اجاره زمین چهاردیواری مناسب انبار و پارکینگ در قرچک

زمین : 10000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

5,000,000,000تومان

زمین : 10000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱