مقايسه آگهی ها

1,800,000,000تومان
قیمت زمین منطقه صنعتی 60 متری شورآباد-املاک سوله

زمین : 1500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,800,000,000تومان

زمین : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

12,000,000,000تومان
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی

زمین : 255000
سوله : 250
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

12,000,000,000تومان

زمین : 255000
سوله : 250
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳

100,000,000تومان7,000,000تومان
فروش انبار ،تهران

زمین : 2310
سوله : 600
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

100,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 2310
سوله : 600
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

5,424,000,000تومان
فروش کارخانه ،4400 متر، منطقه صنعتی جاده خاوران

زمین : 4520
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

5,424,000,000تومان

زمین : 4520

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱

1,000,000,000تومان
فروش سوله ۹۰۰ متر در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1800
سوله : 900
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

1,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

5,400,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 8683
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

5,400,000,000تومان

زمین : 8683

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

3,500,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 6400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

3,500,000,000تومان

زمین : 6400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

3,000,000,000تومان
سوله و مغازه فروشی در شهرك صنعتي كاوه واقع در ساوه

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500
تجاری

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,000,000,000تومان

زمین : 4750
سوله : 1000
اداری : 500

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

50,000,000,000تومان
۲۰ هکتار زمین – شورآباد – سند تک برگ

زمین : 200000
کشاورزی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

50,000,000,000تومان

زمین : 200000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس