زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

15,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

100,000,000تومان13,000,000تومان
اجاره زمین و سالن صنعتی در اتوبان فتح

زمین : 13000
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

100,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 13000
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

زمین : 2348
سوله : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

5,800,000,000تومان

زمین : 2348
سوله : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

20,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی تازه ساز در شهرک صنعتی کوثر

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 320
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

20,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 320

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

2,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 1000 متری در شهرک صنعتی سبلان

زمین : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

2,000,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

50,000,000تومان5,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 400
سوله : 230
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 230
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

10,000,000تومان6,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 1000 متری در شهرک صنعتی سبلان

زمین : 3000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

10,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

3,700,000,000تومان
فروش زمین صنعتی 1000 متری در شهرک صنعتی سبلان

زمین : 3150
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

3,700,000,000تومان

زمین : 3150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

1تومان12,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 250 متری در منطقه ورامین

زمین : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

1تومان12,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

30,000,000تومان1,500,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 500
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

30,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

100,000,000تومان18,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه نوساز در شهرک صنعتی خیرآباد

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

100,000,000تومان18,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

20,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

20,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

9,700,000,000تومان
فروش زمین 53000 متری در شهرک صنعتی ماهدشت

زمین : 2300
سوله : 1000
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

9,700,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 1000
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

زمین : 10000
سوله : 1200
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

30,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 1200
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

43,000,000,000تومان
اجاره ملک کارگاهی مناسب تولید و انبار در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 41000
سوله : 4000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

43,000,000,000تومان

زمین : 41000
سوله : 4000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹