مقايسه آگهی ها

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ساعت قبل

20,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ساعت قبل

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 12000
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

7,200,000,000تومان

زمین : 12000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

50,000,000تومان14,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2300

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 800
سوله : 110
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 110

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4200
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

580,000,000تومان

زمین : 4200

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

6,200,000,000تومان

زمین : 4400

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل