25,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 2700
اداری : 320
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

25,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 320

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

1,520,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

1,520,000,000تومان

زمین : 220

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

40,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 2400
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

40,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2400
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

3,500,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 110
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

3,500,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 110
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

33,000,000,000تومان
blank

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

33,000,000,000تومان

زمین : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

13,000,000,000تومان
blank

سوله : 1260
اداری : 180
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

13,000,000,000تومان

زمین : 3108
سوله : 1260
اداری : 180

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

300,000,000تومان40,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 1200
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

300,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

19,500,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

19,500,000,000تومان

زمین : 1500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

12,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 700
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

12,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

1,500,000,000تومان
blank
1,500,000,000تومان

زمین : 901

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

200,000,000تومان12,000,000تومان
خرید کارخانه تولید نئوپان - شهرک صنعتی صومعه سرا

سوله : 480
اداری : 50
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

200,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 480
اداری : 50

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

12,000,000,000تومان
زمین فوری فروشی در شهرک صنعتی شمس آباد- املاک صنعتی سوله
12,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

35,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 4000
اداری : 200
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

35,000,000,000تومان

زمین : 23500
سوله : 4000
اداری : 200

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

60,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1300
اداری : 225
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

60,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1300
اداری : 225

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

500,000,000تومان50,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 1000
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

500,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

40,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1000
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

40,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1000
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷