40,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه 60 متری شورآباد

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

40,000,000,000تومان

زمین : 20000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

20,000,000,000تومان
فروش سالن 200متری در منطقه صنعتی باقرشهر

سوله : 1700
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

20,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1700
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

20,000,000,000تومان
فروش سوله صنعتی تازه ساز در شهرک صنعتی کوثر

سوله : 2700
اداری : 320
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

20,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2700
اداری : 320

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

28,000,000,000تومان
اجاره کارگاه 412 متری در شهرک صنعتی خیرآباد

سوله : 2500
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

28,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2500
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

120,000,000,000تومان
خرید کارخانه 2400 متری درشهرک صنعتی اشتهارد

سوله : 7000
اداری : 800
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

120,000,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 7000
اداری : 800

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

5,000,000,000تومان
فروش سوله 3000 متری در شهرک صنعتی کوثر

سوله : 1100
اداری : 160
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

5,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1100
اداری : 160

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

25,000,000,000تومان
کارخانه سنگبری واقع در کرمانشاه ، بر جاده هرسین

سوله : 1500
اداری : 500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

25,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶

50,000,000تومان5,000,000تومان
blank
50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2300

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۲/۰۵

27,000,000,000تومان
خرید سوله و سالن صنعتی درمحدوده کرج قزوین

سوله : 450
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

27,000,000,000تومان

زمین : 2065
سوله : 450
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

4,300,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه 60 متری شورآباد
4,300,000,000تومان

زمین : 3150

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

3,000,000,000تومان
اجاره سالن بهداشتی بسته بندی تخم مرغ در عباس آباد علاقبند

سوله : 300
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

3,000,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

10,000,000تومان6,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه 60 متری شورآباد

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

10,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

15,000,000,000تومان
blank

سوله : 3500
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

15,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

100,000,000تومان13,000,000تومان
اجاره زمین و سالن صنعتی در اتوبان فتح

اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

100,000,000تومان13,000,000تومان

زمین : 13000
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

5,800,000,000تومان
اجاره سوله مناسب انبار و تولید در منطقه یافت آباد

سوله : 400
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

5,800,000,000تومان

زمین : 2348
سوله : 400

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

2,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی در منطقه 60 متری شورآباد

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

2,000,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷