زمین : 1100
سوله : 300
اداری : 140
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

زمین : 1100
سوله : 300
اداری : 140

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

300,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سالن و سوله کوچک در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 3200
سوله : 2000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

300,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 2000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

500,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 2400
سوله : 900
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

500,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 900
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

8,000,000,000تومان
اجاره و خرید و فروش انبار

زمین : 4600
سوله : 1800
اداری : 80
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

8,000,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1800
اداری : 80

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

500,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله 1000متری با برق بالا در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 2300
سوله : 800
اداری : 160
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

500,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 800
اداری : 160

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000تومان10,000,000تومان
blank

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره سوله 1000متری با برق بالا در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

40,000,000تومان4,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

40,000,000تومان4,000,000تومان

سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

500,000,000تومان50,000,000تومان
blank

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

500,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 1000
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

زمین : 1400
سوله : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

3,600,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

40,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1200
اداری : 200

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

200,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 4000
سوله : 1200
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

100,000,000تومان22,000,000تومان
blank

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 120
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

100,000,000تومان22,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 120

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

زمین : 244
سوله : 244
اداری : 244
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

7,808,000,000تومان

زمین : 244
سوله : 244
اداری : 244

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

50,000,000تومان4,500,000تومان
اجاره کارگاه 90 متری در تهران بتون شادآباد

زمین : 90
سوله : 90
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

50,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 90
سوله : 90
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

700,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 200
سوله : 240
اداری : 80
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

700,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 240
اداری : 80

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳