5,500,000,000تومان
فروش سوله بهداشتی در شهرک صنعتی ماهدشت

سوله : 360
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

5,500,000,000تومان

سوله : 360

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

50,000,000,000تومان
فروش زمین 2000 متری با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 4400
اداری : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

50,000,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 4400
اداری : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

10,000,000,000تومان
blank

سوله : 875
اداری : 220
سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

10,000,000,000تومان

زمین : 2750
سوله : 875
اداری : 220

سلولزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

4,152,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

4,152,000,000تومان

زمین : 865
سوله : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

6,500,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 1149
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

6,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1149

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

200,000,000تومان10,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 300
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

200,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 300
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

700,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه با کاربری صنعتی جاده قدیم قم - تهران

سوله : 240
اداری : 80
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

700,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 240
اداری : 80

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

8,000,000,000تومان
فروش کارخانه بسته بندی تخم مرغ در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 240
اداری : 80
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

8,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 240
اداری : 80

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

26,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی در شهرک صنعتی اشتهارد

سوله : 840
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

26,000,000,000تومان

زمین : 1260
سوله : 840

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,800,000,000تومان30,000,000تومان
blank

سوله : 1200
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

1,800,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1200
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

70,000,000تومان7,000,000تومان
قیمت زمین صنعتی 400 متری در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 600
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

70,000,000تومان7,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 600
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

110,000,000,000تومان
blank

سوله : 1000
اداری : 350
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

110,000,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 1000
اداری : 350

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

30,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 3300
اداری : 90
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

30,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 3300
اداری : 90

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

300,000,000تومان30,000,000تومان
شهرک صنعتی فجر گرمسار - خرید و فروش کارگاه

سوله : 500
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

300,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

6,760,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 290
اداری : 50
تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

6,760,000,000تومان

زمین : 520
سوله : 290
اداری : 50

تولیدی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

14,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 884
اداری : 200
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

14,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 884
اداری : 200

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹