مقايسه آگهی ها

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,300,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹

1,100,000,000تومان
واگذاری سوله موادغذایی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک صنعتی

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

1,100,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

6,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2500
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

6,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

200,000,000تومان20,000,000تومان
خرید سالن بهداشتی با مجوز بسته بندي و توليد مواد غذايي در رشت

زمین : 7000
سوله : 2800
اداری : 250
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 2800
اداری : 250

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

زمین : 100
سوله : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

زمین : 100
سوله : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

20,000,000تومان2,000,000تومان
فروش سوله 5000 متری در شهرک صنعتی پرند 56417929-021
20,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 130

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

23,000,000,000تومان
خرید سوله مواد غذایی شهرک صنعتی شکوهیه-املاک سوله

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

23,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

100,000,000تومان6,000,000تومان
فروش کارخانه فعال، 1600 متر شهرک صنعتی نظرآباد

زمین : 250
سوله : 225
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

100,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 225

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس