مقايسه آگهی ها

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150
پلاستیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150

پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

23,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 2800
اداری : 600

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,100,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 120
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 120

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1550
سوله : 750
اداری : 110
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,600,000,000تومان

زمین : 1550
سوله : 750
اداری : 110

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 30
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 30

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2250
سوله : 2000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 2000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل