150,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 400
سوله : 280
اداری : 35
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

150,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 280
اداری : 35

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

زمین : 50
اداری : 50
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

2,000,000,000تومان

زمین : 50
اداری : 50

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

50,000,000تومان4,500,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

50,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

100,000,000تومان10,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

87,000,000,000تومان
قیمت کارخانه کارگاه در شهرک صنعتی بردسیر

زمین : 470
سوله : 175
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

87,000,000,000تومان

زمین : 470
سوله : 175
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

30,000,000,000تومان
فروش سوله های کوچک بهداشتی در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 5000
سوله : 3300
اداری : 280
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

30,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3300
اداری : 280

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

50,000,000تومان30,000,000تومان
خرید مغازه تجاری اکازیون درشهرک شمس آباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 500
سوله : 500
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

50,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

40,000,000تومان4,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

40,000,000تومان4,000,000تومان

سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

100,000,000تومان10,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

4,000,000,000تومان
فروش سوله 1200 متر ،زون شیمیایی ، شهرک صنعتی نصیرآباد

زمین : 40
اداری : 18
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

4,000,000,000تومان

زمین : 40
اداری : 18

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

300,000,000تومان30,000,000تومان
خرید کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 3200
سوله : 2000
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

300,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 2000
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

زمین : 1100
سوله : 300
اداری : 140
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

زمین : 1100
سوله : 300
اداری : 140

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

500,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 2400
سوله : 900
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

500,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 900
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

500,000,000تومان35,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد

زمین : 2300
سوله : 800
اداری : 160
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

500,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 2300
سوله : 800
اداری : 160

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

8,000,000,000تومان
اجاره و خرید و فروش انبار

زمین : 4600
سوله : 1800
اداری : 80
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

8,000,000,000تومان

زمین : 4600
سوله : 1800
اداری : 80

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

زمین : 2200
سوله : 880
اداری : 100
باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

25,000,000,000تومان

زمین : 2200
سوله : 880
اداری : 100

باغ و تالار

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴