200,000,000تومان25,000,000تومان
اجاره سوله 600 متری در جاده خاوران

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 2000
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

3,000,000,000تومان230,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در متراژهای مختلف در خاتون آباد

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

3,000,000,000تومان230,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

12,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 11470
سوله : 1400
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

12,000,000,000تومان

زمین : 11470
سوله : 1400
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

15,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

22,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

22,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

5,500,000,000تومان
اجاره سالن مناسب بسته بندی در محدوده شهرقدس

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

5,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 1595
سوله : 230 /280
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

3,100,000,000تومان

زمین : 1595
سوله : 230 /280
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

30,000,000,000تومان
اجاره سوله و سالن در متراژهای مختلف در خاتون آباد

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 540
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

30,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 3500
اداری : 540

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 6400
سوله : 1100
اداری : 80
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

7,500,000,000تومان

زمین : 6400
سوله : 1100
اداری : 80

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

زمین : 45
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

675,000,000تومان

زمین : 45

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

1,700,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه و کارگاه در بابا سلمان شهریار

زمین : 570
سوله : 270
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

1,700,000,000تومان

زمین : 570
سوله : 270
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

25,000,000,000تومان
فروش سالن و سوله در شهرک صنعتی چهاردانگه

زمین : 5500
سوله : 1150
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

25,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1150
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

70,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره کارخانه 5000 متری در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

70,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

100,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله بزرگ با قیمت مناسب در شهرک صنعتی شمس اباد

زمین : 5000
سوله : 1600
اداری : 60
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

100,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1600
اداری : 60

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 200
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

18,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1400
اداری : 200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

90,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 13000
اداری : 500

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴