مقايسه آگهی ها

زمین : 114
سوله : 70
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

114,000,000تومان

زمین : 114
سوله : 70

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

زمین : 1960
فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

340,000,000تومان

زمین : 1960

فلزی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1516
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

180,000,000تومان

زمین : 1516

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1200
سوله : 560
اداری : 35
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

870,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 560
اداری : 35

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

5,400,000,000تومان

زمین : 1800

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان8,000,000تومان
اجاره سوله ۳۰۰ متری ، میدان فتح ، جاده قدیم کرج

زمین : 250
سوله : 300
اداری : 10

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان8,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 300
اداری : 10

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 30000
سوله : 2000

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 2000

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل