100,000,000تومان10,500,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 140
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

100,000,000تومان10,500,000تومان

زمین : 1000
سوله : 140
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

41,000,000,000تومان
blank

اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

41,000,000,000تومان

زمین : 62927
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

15,000,000,000تومان
فروش کارخانه و سوله در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 750
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

15,000,000,000تومان

زمین : 2550
سوله : 750
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

37,500,000,000تومان
خرید زمین غرب تهران جاده مخصوص کرج

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

37,500,000,000تومان

زمین : 15000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

15,000,000,000تومان
فروش زمین 2000 متر در منطقه صنعتی جاده رباط کریم 56417929-021
15,000,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

37,500,000,000تومان
خرید و فروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

37,500,000,000تومان

زمین : 15000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

120,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 300
اداری : 300
کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

120,000,000,000تومان

زمین : 100000
سوله : 300
اداری : 300

کارخانه فعال

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

5,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله
5,000,000,000تومان

زمین : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

100,000,000تومان17,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 1600
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

100,000,000تومان17,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1600

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

3,200,000,000تومان
blank
3,200,000,000تومان

زمین : 16000

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

500,000,000تومان55,000,000تومان
blank

سوله : 5600
اداری : 200
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

500,000,000تومان55,000,000تومان

زمین : 9600
سوله : 5600
اداری : 200

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

30,000,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 3300
اداری : 90
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

30,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 3300
اداری : 90

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

30,000,000,000تومان
فروش کارگاه وکارخانه باکلیه امکانات صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله
30,000,000,000تومان

زمین : 2200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

154,550,000,000تومان
فروش سالن سوله در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

154,550,000,000تومان

زمین : 7025

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

20,000,000,000تومان
فروش مورد اکازیون در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله
20,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

820,000,000تومان
blank
820,000,000تومان

زمین : 820

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴