مقايسه آگهی ها

زمین : 4015
سوله : 600
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 4015
سوله : 600
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

34,000,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 120
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,800,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 120

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 21000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 21000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1530
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 1530

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3000
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

600,000,000تومان

زمین : 3000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 850
اداری : 100
سنگبری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 850
اداری : 100

سنگبری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2225
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,550,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 1600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل