5,600,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در خیابان قزوین سه راه آذری

زمین : 2225
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,600,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 14000
سوله : 3000
اداری : 200
کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

18,000,000,000تومان

زمین : 14000
سوله : 3000
اداری : 200

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

زمین : 920
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

2,600,000,000تومان

زمین : 920

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

زمین : 1000
تولیدی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

18,000,000,000تومان

زمین : 1000

تولیدی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

3,100,000,000تومان
فروش سوله در ماهدشت

زمین : 1595
سوله : 230 /280
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

3,100,000,000تومان

زمین : 1595
سوله : 230 /280
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

9,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1700
سوله : 510
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

9,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 510
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

1,700,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 570
سوله : 270
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

1,700,000,000تومان

زمین : 570
سوله : 270
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

زمین : 266
داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

8,000,000,000تومان

زمین : 266

داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

8,500,000,000تومان
واگذاری کارخانه با کاربری فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 3560
سوله : 1760
اداری : 400
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

8,500,000,000تومان

زمین : 3560
سوله : 1760
اداری : 400

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

20,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه با امکانات صنعتی در 60 متری شوراباد

زمین : 10000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

20,000,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

5,500,000,000تومان
اجاره سوله و سالن بامجوز قالب سازی در جاده مخصوص کرج

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

5,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

43,000,000,000تومان
فروش زمین 40000 متری در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 43000
کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

43,000,000,000تومان

زمین : 43000

کشتارگاه

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

11,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 140000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

11,000,000,000تومان

زمین : 140000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

2,600,000,000تومان
منصرف از فروش کارخانه و کارگاه سالن و سوله

زمین : 26000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

2,600,000,000تومان

زمین : 26000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

650,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 2000
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

650,000,000تومان

زمین : 2000

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

22,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

22,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶