مقايسه آگهی ها

زمین : 12280
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

491,200,000,000تومان

زمین : 12280

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

زمین : 12280
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

زمین : 12280

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

100,000,000تومان9,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی زاویه

زمین : 5800
سوله : 720
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

100,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 5800
سوله : 720

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

7,500,000,000تومان
واگذاری کارخانه در حال ساخت با کاربری شیمیایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 715
سوله : 412
اداری : 24
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

7,500,000,000تومان

زمین : 715
سوله : 412
اداری : 24

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

15,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره انبار صنعتی در جاده قدیم کرج

زمین : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

15,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

7,000,000,000تومان
زمین فروشی جاده قزوین 20 هزارمتر املاک صنعتی

زمین : 20000

نام مشاور : شعبه مرکزی جاده قدیم کرج

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

7,000,000,000تومان

زمین : 20000

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

3,500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و املاک صنعتی در محدوده شرق تهران

زمین : 1600000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

3,500,000,000تومان

زمین : 1600000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

زمین : 10000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

زمین : 10000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

560,000,000تومان
فروش زمین کارگاهی با کاربری فلزی - شیمیایی در شهرک صنعتی محمود آباد

زمین : 2540
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

560,000,000تومان

زمین : 2540

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

12,500,000,000تومان
کارخانه بتن در حال کار شهرک صنعتی ورامین

زمین : 4900
سوله : 2350
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

12,500,000,000تومان

زمین : 4900
سوله : 2350
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

100,000,000تومان14,000,000تومان
اجاره سوله با متراژ 1000 متر جهت انبار در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 7500
سوله : 600
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

100,000,000تومان14,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 600
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

زمین : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

144,000,000تومان

زمین : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵