1,850,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 325
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,850,000,000تومان

سوله : 325
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,600,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 450
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,600,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

1,200,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 300
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,200,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

10,000,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه - شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 75
اداری : 35
ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

10,000,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 75
اداری : 35

ریخته گری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

27,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 800
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

27,000,000,000تومان

زمین : 2955
سوله : 800
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

2,600,000,000تومان
۲۲۰متر بنای مفید در ۲۱۰متر زمین مناسب بهداشتی، غذایی ،داخل فتح جاده کرج/املاک سوله
2,600,000,000تومان

زمین : 210
سوله : 110

دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

600,000,000تومان
blank

سوله : 40
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

600,000,000تومان

زمین : 40
سوله : 40

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

8,000,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه 200متری در جاده خاوران

سوله : 1000
اداری : 350
دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

8,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1000
اداری : 350

دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

100,000,000تومان30,000,000تومان
blank

سوله : 950
اداری : 50
نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1100
سوله : 950
اداری : 50

نساجی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

3,500,000,000تومان
اجاره کارگاه ریخته گری در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 280
اداری : 40
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

3,500,000,000تومان

زمین : 420
سوله : 280
اداری : 40

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

2,750,000,000تومان
اجاره کارگاه ریخته گری در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 200
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

2,750,000,000تومان

زمین : 310
سوله : 200
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

9,100,000,000تومان
فروش کارخانه با مجوز فروش لوازم خانگی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 800
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

9,100,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

5,000,000,000تومان
خرید و فروش کارخانه - شهرک صنعتی گرمسار

سوله : 400
اداری : 50
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

5,000,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 400
اداری : 50

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

20,000,000تومان1,500,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی شنزار

سوله : 220
اداری : 50
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

20,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 50
سوله : 220
اداری : 50

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

27,000,000,000تومان
اجاره کارگاه 1100 متر در منطقه صنعتی گرمدره 66661330

سوله : 800
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

27,000,000,000تومان

زمین : 2955
سوله : 800
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

4,600,000,000تومان
فروش سوله با کاربری بهداشتی در شهرک صنعتی صفادشت

سوله : 275
اداری : 30
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

4,600,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 275
اداری : 30

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶