مقايسه آگهی ها

زمین : 15343
سوله : 3500
نساجی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

50,000,000,000تومان

زمین : 15343
سوله : 3500

نساجی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1540
سوله : 470
اداری : 60
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1540
سوله : 470
اداری : 60

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

20,000,000تومان1,400,000تومان
رهن اجاره سالن تجاری۱۲۰متری درمحدوده شمس اباد

زمین : 120
سوله : 120
اداری : 10

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

20,000,000تومان1,400,000تومان

زمین : 120
سوله : 120
اداری : 10

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 140
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 140

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 300
اداری : 55
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 300
اداری : 55

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

200,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 15
تجاری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 15

تجاری

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 20
فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 20

فلزی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل