زمین : 2100
سوله : 480
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

5,000,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 480
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

2,750,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی شهریار

زمین : 2700
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

2,750,000,000تومان

زمین : 2700

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

زمین : 13000
سوله : 3500
اداری : 300
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

30,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 3500
اداری : 300

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

زمین : 370000
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

زمین : 370000

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

1,000,000,000تومان
خرید سالن و زمین صنعتی در نظرآباد

زمین : 900
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

1,000,000,000تومان

زمین : 900

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

1,200,000,000تومان
اجاره سوله 1200متری ارتفاع بلند در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 144
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

1,200,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 144

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

زمین : 200
سوله : 170
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

735,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 170
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴