مقايسه آگهی ها

زمین : 2100
سوله : 480
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

2,200,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 480
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

زمین : 200
سوله : 170
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

735,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 170
اداری : 50

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس