100,000,000تومان32,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه ایزوگام در شهرک صنعتی جنت آباد

زمین : 4500
سوله : 500
اداری : 100
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

100,000,000تومان32,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 500
اداری : 100

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

4,500,000,000تومان
فروش سوله 600 متری در ملارد برق 3 فاز 100 آمپر

زمین : 4900
سوله : 470
اداری : 230
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

4,500,000,000تومان

زمین : 4900
سوله : 470
اداری : 230

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

87,000,000,000تومان
قیمت کارخانه کارگاه در شهرک صنعتی بردسیر

زمین : 470
سوله : 175
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

87,000,000,000تومان

زمین : 470
سوله : 175
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

100,000,000تومان30,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 1600
سوله : 1600
اداری : 200
فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

100,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 1600
اداری : 200

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 3500
سوله : 5000
اداری : 500
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

35,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 5000
اداری : 500

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 3500
سوله : 2100
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

22,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2100
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 1300
سوله : 1000
اداری : 35
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

9,500,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 1000
اداری : 35

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

8,500,000,000تومان
اجاره سالن و سوله نوساز در شهرک صنعتی خیرآباد ورامین

زمین : 570
سوله : 320
اداری : 24
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

8,500,000,000تومان

زمین : 570
سوله : 320
اداری : 24

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

1,200,000,000تومان
فروش کارخانه با کاربری فلزی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

1,200,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

10,100,000,000تومان
فروش زمین صنعتی و سالن در منطقه صنعتی سه راه آدران

زمین : 2883
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

10,100,000,000تومان

زمین : 2883

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

30,000,000تومان5,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 350
سوله : 230
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 350
سوله : 230

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,775,000,000تومان
اجاره سالن و زمین صنعتی در منطقه سه راه آدران

زمین : 275
سوله : 160
اداری : 44
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,775,000,000تومان

زمین : 275
سوله : 160
اداری : 44

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 75
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

5,700,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 400
اداری : 75

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

150,000,000تومان18,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 75
پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

150,000,000تومان18,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 75

پلاستیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

50,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی خاوران

زمین : 180
سوله : 86
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 180
سوله : 86
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 2400
سوله : 1200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

4تومان

زمین : 2400
سوله : 1200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷