600,000,000تومان60,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 1800
اداری : 140
ارایشی بهداشتی, داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

600,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 1800
اداری : 140

ارایشی بهداشتی, داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

5,500,000,000تومان
فروش سوله بهداشتی در شهرک صنعتی ماهدشت

سوله : 360
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

5,500,000,000تومان

سوله : 360

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,400,000,000تومان
blank

سوله : 400
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,400,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

5,500,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 1140
اداری : 50
ارایشی بهداشتی, پلاستیک, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

5,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1140
اداری : 50

ارایشی بهداشتی, پلاستیک, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

14,000,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1380
اداری : 200
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

14,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1380
اداری : 200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

200,000,000تومان14,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 200
اداری : 50
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

200,000,000تومان14,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 200
اداری : 50

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

80,000,000تومان15,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 300
اداری : 120
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

80,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 300
اداری : 120

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 250
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,000,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 250

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

100,000,000تومان14,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 273
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

100,000,000تومان14,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 273
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,400,000,000تومان
blank

سوله : 400
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,400,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

22,000,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه - شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 2600
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

22,000,000,000تومان

زمین : 3800
سوله : 2600

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

200,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سوله نوساز - جاده ملارد منطقه شهریار

سوله : 550
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 550
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

26,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 750
اداری : 450
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

26,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 750
اداری : 450

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 2000
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

158,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 2000

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

600,000,000تومان40,000,000تومان
قیمت فروش کارخانه با مجوز فلز در شهرک صنعتی شمس آباد

سوله : 650
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

600,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 1024
سوله : 650
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

5,500,000,000تومان
اجاره کارخانه ریخته گری با کوره القایی در شهرک صنعتی ایوانکی

سوله : 700
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

5,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 700
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱