مقايسه آگهی ها

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,450,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 220
سوله : 140
اداری : 20

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

100,000,000تومان40,000,000تومان
اجاره کارخانه با خط تولید شوینده و شامپو در آزادگان

زمین : 4500
سوله : 1000
اداری : 200
ارایشی بهداشتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

100,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 1000
اداری : 200

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1870
سوله : 550
اداری : 90
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1870
سوله : 550
اداری : 90

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

50,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره سوله کوه سفید قم

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

50,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

80,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره کارخانه غذایی شکوهیه قم

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 120
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

80,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 120

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 240
سوله : 150
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

580,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 150
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60
ارایشی بهداشتی, شیمیایی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

100,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60

ارایشی بهداشتی, شیمیایی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 600
سوله : 200
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

200,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 200
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل