مقايسه آگهی ها

5,500,000,000تومان
خرید انبار، تهران 66661330

زمین : 2250
سوله : 1000
اداری : 400
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

5,500,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 1000
اداری : 400

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,200,000,000تومان
فروش کارخانه با خط تولید در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 406
سوله : 287
اداری : 20
ارایشی بهداشتی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,200,000,000تومان

زمین : 406
سوله : 287
اداری : 20

ارایشی بهداشتی, دارویی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

3,000,000,000تومان
فروش کارخانه غذایی با متراژ 1200 متر سوله در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 4000
سوله : 2000
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

3,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2000

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

4,000,000,000تومان
فروش تالار در بهترین منطقه چهارباغ کرج 66661330-021

زمین : 2080
سوله : 1000
اداری : 250
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

4,000,000,000تومان

زمین : 2080
سوله : 1000
اداری : 250

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,500,000,000تومان
فروش تالار در بهترین منطقه چهارباغ کرج 66661330-021

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 30
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

2,500,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 300
اداری : 30

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

100,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله با متراژ 100 متر جهت انبار در جاده قدیم قم- تهران

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

100,000,000تومان10,000,000تومان
فروش سوله در شهرک صنعتی عباس آباد

زمین : 500
سوله : 275
اداری : 30
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 275
اداری : 30

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

3,250,000,000تومان
فروش کارخانه با خط تولید در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 1400
سوله : 556
اداری : 46
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

3,250,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 556
اداری : 46

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

6,000,000,000تومان
اجاره سوله در شهرک صنعتی ماهدشت کرج

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60
ارایشی بهداشتی

نام مشاور : شعبه 2 شهرک صنعتی شمس اباد

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

6,000,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 700
اداری : 300

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

2,800,000,000تومان
فروش کارخانه شیمیایی در شهرک صنعتی اشتهارد

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 60
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

2,800,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600
اداری : 60

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

150,000,000تومان20,000,000تومان
فروش زیر قیمت سوله بهداشتی در شهرک صفادشت کرج

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 40
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

150,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 40

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵