2,000,000,000تومان
اجاره کارخانه و کارگاه با مجوز پلاستیک و فلز در شهرک صنعتی شنزار

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

30,000,000,000تومان
فروش سوله های کوچک بهداشتی در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 5000
سوله : 3300
اداری : 280
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

30,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3300
اداری : 280

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

80,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

1,000,000,000تومان210,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

1,000,000,000تومان210,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 3000
اداری : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

2,500,000,000تومان
فروش سوله بهداشتی همراه ویلا در چهار باغ

زمین : 900
سوله : 270
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

2,500,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 270
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

3,000,000,000تومان
اجاره سالن و سوله در منطقه احمدآباد مستوفی

زمین : 2079
سوله : 500
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

3,000,000,000تومان

زمین : 2079
سوله : 500
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

8,500,000,000تومان
خرید سالن بهداشتی 2060 متری در ملارد

زمین : 2060
سوله : 700
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

8,500,000,000تومان

زمین : 2060
سوله : 700
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

930,000,000تومان
اجاره 560 متر سالن صنعتی در انبارنفت

زمین : 224
سوله : 178
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

930,000,000تومان

زمین : 224
سوله : 178

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

100,000,000تومان15,000,000تومان
فروش کارخانه با خط تولید در شهرک صنعتی شکوهیه قم

زمین : 245
سوله : 245
اداری : 10
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

100,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 245
سوله : 245
اداری : 10

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

2,500,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 500
سوله : 275
اداری : 30
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

2,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 275
اداری : 30

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

100,000,000تومان10,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

3,500,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 2400
سوله : 500
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

3,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 500

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

20,000,000تومان20,000,000تومان
فروش فوری ملک باکاربری ریخته گری در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 300
سوله : 300
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

20,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 300

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

4,000,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 3682
سوله : 480
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

4,000,000,000تومان

زمین : 3682
سوله : 480
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150
ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

7,500,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150

ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

500,000,000تومان85,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه در منطقه صنعتی گرمدره/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 750
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

500,000,000تومان85,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 750

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴