مقايسه آگهی ها

زمین : 240
سوله : 150
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

580,000,000تومان

زمین : 240
سوله : 150
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60
ارایشی بهداشتی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شمس اباد

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 600
سوله : 200
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

200,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 200
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل