15,000,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 1200
سوله : 1000
اداری : 200
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

15,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 1000
اداری : 200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

300,000,000تومان35,000,000تومان
اجاره سوله و سالن درشهرک صنعتی ملاآقایی ورامین

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

300,000,000تومان35,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

24,000,000,000تومان
اجاره سوله 300 متری در محدوده شهرک صنعتی گلگون

زمین : 5000
سوله : 1800
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

24,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1800
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

3,300,000,000تومان
اجاره سوله با مجوز مواد غذایی در شهرک صنعتی بیجین

زمین : 400
سوله : 270
اداری : 35
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

3,300,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 270
اداری : 35

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

300,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سوله و سالن مناسب مشاغل مختلف در خیابان فتح

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 30
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

300,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 200
اداری : 30

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150
ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

7,500,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 630
اداری : 150

ارایشی بهداشتی, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

100,000,000تومان12,000,000تومان
blank

زمین : 250
سوله : 180
اداری : 60
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

100,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 180
اداری : 60

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

1,500,000,000تومان
انصراف از فروش | املاک صنعتی سوله

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

1,500,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 400
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000تومان10,000,000تومان
blank

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000تومان10,000,000تومان
اجاره سوله 1000متری با برق بالا در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 270
سوله : 270
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

55,000,000,000تومان
سوله بهداشتی در جاده مخصوص کرج

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 120
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

55,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1500
اداری : 120

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

200,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سوله و سالن 200 متری در خاتون آباد

زمین : 4000
سوله : 1200
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1200

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

200,000,000تومان8,500,000تومان
فروش کارخانه سنگیری در شهرک صنعتی شمس آباد

زمین : 360
سوله : 360
اداری : 60
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

200,000,000تومان8,500,000تومان

زمین : 360
سوله : 360
اداری : 60

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

30,000,000,000تومان
اجاره سوله بهداشتی با پایان کار و سند در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 1300
سوله : 1000
اداری : 500
ارایشی بهداشتی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

30,000,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 1000
اداری : 500

ارایشی بهداشتی, صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

250,000,000تومان22,000,000تومان
اجاره سوله 8000 متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 500
سوله : 400
اداری : 100
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

250,000,000تومان22,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 400
اداری : 100

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

5,000,000,000تومان
اجاره سوله 600 متری در جاده خاوران

زمین : 2400
سوله : 1140
اداری : 50
ارایشی بهداشتی, پلاستیک, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

5,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1140
اداری : 50

ارایشی بهداشتی, پلاستیک, شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴